Ochrona danych osobowych

Przed każdym z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679).

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym rozporządzenia 2016/679. Udostępniony projekt wskazuje na proponowany przez ministra cyfryzacji sposób realizacji tego celu.

Celem działań podejmowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji jest wdrożenie do polskiej przestrzeni prawnej wspomnianego rozporządzenia. Pracujemy nad ustawą, która zapewni jego pełne stosowanie w polskim porządku prawnym i stworzy spójne ramy prawne ochrony danych osobowych mające wielosektorowe zastosowanie.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:44
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka