Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - pilotaż w Lublinie

Zdjęcie tekstu porozumienia zawartego w Lublinie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, której pilotaż realizuje NASK, zawita do Lublina. 13 lutego w kuratorium oświaty w Lublinie została podpisana umowa w tej sprawie między instytutem badawczym NASK i gminą Lublin, gdzie realizowany będzie pilotaż. Dokument parafowała także Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Zgodnie z planami Ministerstwa Cyfryzacji, w 2018 r. wszystkie szkoły w Polsce mają być podłączone do internetu i połączone w jedną, spójną sieć - Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE). - Wszystkie dzieciaki mają mieć te same szanse, te same możliwości wykorzystywania platform edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, żeby rozwijać się, kształcić, konkurować z innymi, bawić się, spotykać rówieśników z innych stron świata on-line – powiedziała w Lublinie Anna Streżyńska.

Projekt OSE – realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce, których jest ok. 30,5 tys. .). OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

- Za tym stoi 3,5 mld zł całościowej inwestycji w sieć szerokopasmową w Polsce, która nie tylko obejmie szkoły, ale także te najbardziej wykluczone „białe” obszary w Polsce, w ramach konkursów organizowanych w pierwszej osi programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – powiedziała Streżyńska.

Fazę pilotażową projektu realizuje instytut badawczy NASK. Zadaniem instytutu jest dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa. W ramach pilotażu do szkół trafiają nowoczesne materiały edukacyjne. Szkoły otrzymują także wsparcie  w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Anna Streżyńska powiedziała, że dotychczas było dużo inicjatyw podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe, dotyczących cyfryzacji w edukacji, ale miały one dosyć rozproszony charakter. W OSE – jak tłumaczyła - chodzi o to, żeby zintegrować te działania i „stworzyć takie same szanse dla wszystkich dzieci w całej Polsce”.

Ponadto – jak zaznaczyła – dodatkowo 120 mln zł przeznaczono na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów, głównie w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Porozumienie podpisane w poniedziałek w Lublinie dotyczy włączenia do OSE budowanego w tym mieście zintegrowanego systemu informatycznego dla 160 funkcjonujących w tym mieście szkół, z dostępem do internetu o przepustowości 1Gb/s.

- W Lublinie powstała inicjatywa, która odpowiada moim najśmielszym snom, z którymi przyszłam do ministerstwa licząc bardzo na to, że do każdej szkoły doprowadzimy taki jednogigowy internet – powiedziała Streżyńska.

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy, umożliwiającym realizację pełnego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 31 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne projektu. Pilotaż ma za zadanie praktyczne przetestowanie planów budowy i eksploatacji sieci. Doświadczenia pozyskane w trakcie pilotażu zostaną uwzględnione przy realizacji całości projektu.

NASK od kwietnia ub. roku prowadzi pilotaż programu OSE, który obejmuje m.in. podłączenie 26 szkół z woj. mazowieckiego i podlaskiego do sieci dostępu do internetu o przepustowości do 1 Gb/s.

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania.

Treść porozumienia zawartego w Lublinie - 13.02.2017 Pobierz plik: odt Treść porozumienia zawartego w Lublinie - 13.02.2017

Rozmiar : 0.02MB

Treść porozumienia zawartego w Lublinie - 13.02.2017 Pobierz plik: pdf Treść porozumienia zawartego w Lublinie - 13.02.2017

Rozmiar : 0.3MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka