Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Otwarte dane są źródłem realnych oszczędności pieniędzy i czasu dla administracji i obywateli. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych publicznych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. ​​​​​​​Wielkość rynku open data w Polsce w 2016 r. sięgnęła kilkuset mln zł.

Co robimy, by udostępniać dane publiczne?

Wyznaczyliśmy kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2020

i wskazaliśmy konieczne do podjęcia działania. Traktuje o tym Program otwierania danych publicznych (przyjęty uchwałą RM). Jego głównym celem jest poprawa jakości 
i zwiększenie ilości danych otwartych, przede wszystkim udostępnianych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Budujemy sieć współpracy i koordynujemy jej działanie 

Sieć jest dwupoziomowa: 

Strategiczną rolę pełni Zespół zadaniowy do spraw Programu otwierania danych publicznych -  złożony z Ministra Cyfryzacji, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz sekretarzy lub podsekretarzy stanu wyznaczonych przez poszczególnych ministrów. 

Operacyjną rolę pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym. Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych publicznych, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Prowadzimy i na bieżąco rozwijamy portal danepubliczne.gov.pl - centrum dostępu do danych publicznych w Polsce

Danepubliczne.gov.pl to portal, który oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet i finanse. Większość danych udostępnianych jest w otwartych formatach. Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku. Wniosek jest konieczny tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Pracujemy nad standardami otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych.

W ramach projektu dofinansowanego z POPC pn. Otwarte dane dostęp, standard, edukacja zostaną opracowane, a następnie upowszechnione standardy otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych.
Przeczytaj, jak skorzystać z naszych danych publicznych.

program_otwierania_danych_publicznych (1).odt Pobierz plik: odt program_otwierania_danych_publicznych (1).odt

Rozmiar : 0.59MB

zalacznik_nr_1_do_programu (1).odt Pobierz plik: odt zalacznik_nr_1_do_programu (1).odt

Rozmiar : 0.32MB

zalacznik_nr_2_do_programu (1).odt Pobierz plik: odt zalacznik_nr_2_do_programu (1).odt

Rozmiar : 0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.02.2018 14:47
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 05.02.2018 14:47
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński