Polska w EuroHPC

Polska w EuroHPC

Polska, jako szesnasty z kraj z rzędu, podpisała deklarację przystąpienia do Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC - European High-Performance Computing). Dokument podpisał wicepremier i szef resortu nauki, Jarosław Gowin.

EuroHPC jest międzynarodową inicjatywą, której celem jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy obliczeniowej. Polska będzie uczestniczyła we wspólnych krajowych i europejskich staraniach mających na celu:

• pozyskiwanie i dostarczanie światowej klasy infrastruktury superkomputerowej dla użytkowników naukowych i przemysłowych w Europie do 2020 r.,

• opracowanie superkomputerów tzw. exaskalowych opartych na konkurencyjnych technologiach UE, które Wspólne Przedsięwzięcie mogłoby uzyskać około 2022/2023 r. i które znalazłyby się w pierwszej trójce na świecie.

W tym celu Unia chce połączyć zasoby europejskie i krajowe poszczególnych Państw członkowskich. Przy łącznym budżecie wynoszącym około 1 mld EUR, wspólna inicjatywa ma rozpocząć działalność w 2019 r. i działać do końca 2026 r. Zapewniono członkom wsparcie finansowe w formie grantów i zamówień publicznych w ramach otwartych konkursów.

HPC to bardzo dynamiczna dziedzina badań i rozwoju, która staje się kluczowa dla europejskich środowisk naukowych i biznesowych. Technologia ta pozwoli obniżyć koszty prowadzenia badań i wdrażania technologii, zwiększy europejskie możliwości naukowe, konkurencyjność przemysłu i MŚP, a także rozwinie usługi sektora publicznego w całej Europie. Będzie wspierać wiele kluczowych obszarów, takich jak fizyka ciała stałego i mechaniki płynów, epidemiologia, modelowanie biomolekularne i neuronauki. Jeśli chodzi o polskie systemy HPC, najczęściej wykorzystywane są do prowadzenia badań w takich dziedzinach jak: fizyka, astronomia, chemia, biologia, bioinformatyka, medycyna, matematyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, klimatologia i ochrona środowiska. Pojawiają się także inne ważne badania realizowane wspólnie z firmami, np. pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym a firmą IBM w zakresie budowy systemów exaskalowych (1000-krotnie większych od aktualnie produkowanych) lub wykorzystania systemów HPC do symulacji środowiska rzeczywistego w szkoleniach dot. cyberbezpieczeństwa.

Polska jest krajem, który zaczyna być postrzegany jako jeden z liderów przemian cyfrowych. Potwierdzeniem tego jest podpisana w listopadzie ubiegłego roku Deklaracja Tallińska. Należy podkreślić, że współpraca nauki i biznesu, rozwój najnowocześniejszych technologii są wśród najważniejszych celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Polska dzięki aktywnym udziale w rozwój HPC oraz współdziałaniu na poziomie ponadnarodowym zwiększa sobie szansę w wyścigu o nowoczesną, zrównoważoną gospodarkę.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.06.2018 12:48
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 04.06.2018 12:48
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk