Publikacja listy białych plam NGA w Polsce

Prezentujemy Państwu najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).
Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie:
  1. danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,
  2. danych z tegorocznych konsultacji społecznych obszarów białych NGA

Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Pobierz plik: rar Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Rozmiar : 31.13MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 16.09.2016
Zaktualizowano: 08.09.2017 09:33
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka