Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Międzyresortowa grupa robocza zakończyła prace nad projektem Strategii Cyberbezpieczeństwa. Teraz dokument trafi do KRMC w celu zaopiniowania

W skład międzyresortowej grupy wchodzili przedstawiciele ministerstw Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz NASK. Jeśli Strategia uzyska pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – trafi pod obrady rządu. Później zostanie przyjęta w drodze uchwały.

Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022 Pobierz plik: odt Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022

Rozmiar : 0.31MB

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022 Pobierz plik: pdf Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022

Rozmiar : 0.74MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 01.03.2017
Zaktualizowano: 08.09.2017 09:07
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka