Wyłączenie autoryzacji przy użyciu poczty elektronicznej – ostatni dzień!

Jeśli używasz konta email do odbierania haseł jednorazowych Profilu Zaufanego jeszcze tylko dziś możesz zmienić sposób autoryzacji.

Od 8 kwietnia funkcja zostanie wyłączona. Dalsze korzystanie z profilu będzie możliwe tylko za pomocą haseł przesyłanych za pomocą SMS. Dotyczy to wszystkich użytkowników - osób fizycznych oraz pracowników administracji publicznej wykorzystujących profil do celów służbowych.

Jeśli korzystasz z haseł wysyłanych na email, zamień je na SMS - w tym celu:
  •  wejdź na swoje konto się w serwisie pz.gov.pl,
  •  wybierz z menu bocznego „Mój profil zaufany”, a następnie opcję „Przedłuż ważność”
  •  podaj numer telefonu komórkowego.

 

Jeśli nie uda Ci się podać numeru telefonu dla haseł jednorazowych SMS od 8 kwietnia 2017 r. Twój Profil Zaufany nie zniknie, ale będziesz musiał udać się do punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP, by móc z niego normalnie korzystać. Pamiętaj, że nadal będziesz mógł korzystać z profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:11
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka