Wystartował projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej II – „E – administracja i otwarty rząd” przyznała dofinansowanie na realizację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Projekt ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kwota dofinansowania to 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r.

Więcej w zakładce Projekty.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 11.07.2017
Zaktualizowano: 08.09.2017 08:15
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka