Kolejne dwa projekty MC z finansowaniem POPC

Kolejne dwa projekty MC z finansowaniem POPC

Ministerstwo Cyfryzacji uzyskało środki finansowe z POPC dla kolejnych dwóch projektów wspierających przygotowanie projektów: Wspólna Infrastruktura Państwa Rządowy Klaster Bezpieczeństwa oraz Wspólna Infrastruktura Państwa Rozwiązanie Informatyczne Chmury Obliczeniowej. Właśnie zawarte zostały porozumienia o dofinansowanie z CPPC.

5 i 6 grudnia 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Porozumienia o dofinansowanie dwóch projektów wspierających realizację projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Są nimi:

  • Wspólna Infrastruktura Państwa Rządowy Klaster Bezpieczeństwa
  • Wspólna Infrastruktura Państwa Rozwiązanie Informatyczne Chmury Obliczeniowej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.12.2017 18:32
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 06.12.2017 18:28
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk