W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsolidujemy wysiłki - start grupy ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie

22.01.2020

Zrobiliśmy tak jak obiecaliśmy. Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w internecie została powołana. Za nami jej pierwsze posiedzenie.

Sala pełna gości, przemawia minister Marek Zagórski

W spotkaniu, które otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, wzięło udział kilkudziesięcioro ekspertów z instytucji, organizacji i firm zajmujących się nowymi technologiami oraz edukacją i ochroną dzieci.

Jeden cel

- Cel mamy jeden. Ograniczyć zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie – powiedział szef MC. - Realizując to zadanie chcemy skorzystać z doświadczenia wszystkich, którym ten temat jest bliski - dodał minister Marek Zagórski.

Powołanie Grupy to efekt podpisanej na początku października Deklaracji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Jej sygnatariuszami zostali m.in. przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, mediów oraz administracji publicznej.

- Nasza współpraca pozwoli wypracować odpowiednie działania służące ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami oraz negatywnymi zjawiskami i zachowaniami w internecie – powiedział na środowym posiedzeniu grupy minister cyfryzacji.

Grupa będzie pracowała także nad:

 • połączeniem wysiłków różnych interesariuszy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 • zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zagrożeń,
 • umożliwieniem czerpania korzyści z dostępu do internetu przez dzieci i młodzież.

W podgrupach

Na pierwszym posiedzeniu ustalono, że członkowie Grupy podzielą się na cztery zespoły merytoryczne:

 • prawny (legislacyjny) –  zadaniem podgrupy będzie m.in. wypracowanie rozwiązań eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści,
 • organizacyjno-edukacyjny – ta podgrupa zajmie się m.in. działaniami na rzecz promowania wartościowych treści w internecie oraz propagowaniem rozwiązań technicznych sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci i młodzież z internetu,
 • techniczny – osoby wchodzące w skład tej podgrupy będą pracować m.in. nad usprawnieniami wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści w celu bezzwłocznego informowania o zagrożeniach oraz rozwijania skutecznych narzędzi reagowania na występujące zagrożenia w sieci,
 • „medialny” – zadaniem członków tej grupy będzie m.in. opracowanie rekomendacji i dobrych praktyk dla przedstawicieli mediów, dotyczących m.in. sposobu informowania o internetowych zagrożeniach dzieci i młodzieży.

- Warto taką pracę wykonać. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Takie działania są obecnie podejmowane na całym świecie, w tym w krajach Unii Europejskiej – powiedział minister Marek Zagórski, który zaprezentował dotychczasowe aktywności MC w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i nastolatków w sieci.

#niezagubdzieckawsieci

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK od kilku miesięcy realizuje kampanię „Nie zagub dziecka w sieci”.

Celem kampanii jest edukacja rodziców i opiekunów, podpowiadanie im jak mądrze – ramię w ramię – iść z dzieckiem przez wirtualny świat.

W ramach kampanii powstają poradniki, artykuły i inne skierowane do rodziców materiały, które tłumaczą jak opiekować się dzieckiem nie tylko offline, ale i online.

Do tej pory opublikowaliśmy cztery poradniki:

 1. „Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”
 2. „FOMO i nadużywanie nowych technologii”
 3. „Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję!”
 4. „Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online”

Wszystkie poradniki można znaleźć i pobrać tutaj: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/do-poczytania

Więcej informacji o kampanii: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

Działania podejmowane w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” są uzupełniane przez aktywności podejmowane w ramach kampanii „e-Polak potrafi!”. Naszym ambasadorem w zakresie bezpieczeństwa w sieci jest Tomasz Rożek.

W internecie Twoje dziecko też potrzebuje przewodnika. e-Polak potrafi!obejrzyj spot.


O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

{"register":{"columns":[]}}