Article List

Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi - konsultacje

Zakończone 05.06.2016

Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi.

Plan działania UE na rzecz administracji publicznej na lata 2016-2020 oraz europejska inicjatywa dot. przetwarzania w chmurze - konsultacje KE

Zakończono 27.05.2016

Wykorzystanie Informacji I Zasobów

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (MTR oraz FTR)

Zakończono 20.05.2016

Telekomunikacja

Tarcza Prywatności – konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej COM (2016) 117 dotyczącego przekazywania danych osobowych do USA

Zakończono 15.04.2016

Wolność W Internecie, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Zakończono 26.03.2016

Telekomunikacja

Zaproszenie do konsultacji założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP

Zakończono 08.03.2016

Cyberbezpieczeństwo

Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych

Zakończono 15.02.2016

E-Administracja

eGovernment Action Plan 2016-2020 - plan działania w obszarze e-administracji - konsultacje KE

Zakończono 22.01.2016

E-Administracja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Trzecia runda konsultacji zmian w globalnym zarządzaniu technicznymi zasobami sieci Internet

Zakończono 21.12.2015

Wolność W Internecie

Jak prowadzimy konsultacje?

Konsultacje społeczne służą tworzeniu lepszego prawa. Dlatego muszą być prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli i przedstawicieli administracji rządowej. Dlatego w MC wprowadziliśmy zasady konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanym z partnerami społecznymi Kodeksie Konsultacji i Siedmiu Zasadach Konsultacji.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka