W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

List intencyjny o Linii Współpracy 2016 - podpisany

24.02.2017

Minister Anna Streżyńska podpisała dziś list intencyjny dotyczący realizacji Programu „Linia Współpracy 2016”, który jest elementem Planu Działań Ministra Cyfryzacji w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Ze strony samorządowej dokument parafował Marek Olszewski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Linia Współpracy 2016 (LW2016) to partnerski projekt pomiędzy stroną rządową a samorządową, zainicjowany listem intencyjnym, który zawiera cele i ramowy sposób realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Prace w ramach LW2016 trwają od kilku miesięcy koncentrując się głównie na wypracowaniu rekomendacji dotyczących włączenia projektów informatycznych administracji samorządowej do Architektury Informacyjnej Państwa (AIP), będącej fundamentem działań projektowych Ministra Cyfryzacji. 

Wynikiem prac LW2016 będą okresowo aktualizowane rekomendacje i ustalenia (publikowane na stronie projektu LW2016) zawierające cele, role i produkty wspólnych prac administracji rządowej i samorządowej w zakresie budowy sprawnej administracji (bez podziału na rządową i samorządową) opracowane z punktu widzenia interesu obywatela i przedsiębiorcy.

Głównym celem LW2016 jest określenie ról i produktów tak, aby każdy obywatel miał dostęp do jednolitych usług administracji publicznej, a każda ze stron realizowała swoje projekty z uwzględnieniem i ewentualnym wykorzystaniem rozwiązań już funkcjonujących, bez ich zbędnego powielania.

Prace będą prowadzone w ramach specjalistycznych strumieni:
  • główna - e-administracja;
  • Informacja przestrzenna;
  • E-zdrowie;
  • E-edukacja;
  • E-podatki i opłaty lokalne;
  • infrastruktura sieci i dostępu do Internetu;
  • Wspólna Infrastruktura Państwa;
  • inteligentne miasta („Smart Cities”).

 

Ze względu na uruchamiane konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, pierwsze prace LW2016 będą skoncentrowane na potrzeby województw w tym zakresie.  

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:11 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka