Ministerstwo Cyfryzacji – osiągnięcia międzynarodowe

Minister Krzysztof Szubert

Strategia gospodarcza Unii Europejskiej to w dużej mierze strategia cyfrowa. Jej celem jest budowa jednolitego rynku cyfrowego, którego potencjał Polska dostrzegła już dawno i konsekwentnie go umacnia. Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej, tworzymy nowe koncepcje i sojusze, jesteśmy tam gdzie decyduje się o ważnych dla rynku cyfrowego sprawach. Ogromny rynek europejski zmieni życie Europejczyków, jeżeli usuniemy z niego bariery cyfrowe. To może stać się tylko wtedy, gdy kraje UE solidarnie i szybko podejmą ważne i śmiałe decyzje. Polska wskazuje na znaczne korzyści, jakie może przynieść inwestowanie w gospodarkę opartą o dane generowane zarówno przez aktywność człowieka, rejestracje zjawisk środowiska naturalnego oraz aktywność przemysłową. Wykorzystanie danych może zadecydować o tym, kto będzie liderem w gospodarce światowej. Poniższe działania pokazują jak staraliśmy się zmieniać otoczenie międzynarodowe przez ostatnie dwa lata. Dzisiaj widzimy, że jednolity rynek jest bliżej niż kiedykolwiek, a międzynarodowa pozycja naszego kraju w obszarach transformacji cyfrowej nigdy wcześniej nie miała tak dużego potencjału, jak obecnie.

 • grudzień 2016 r. BRUKSELA – Polska i 13 krajów UE wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz likwidacji wymogów odnoszących się do lokalizacji danych.
 • marzec 2017 r. RZYM  –  z okazji obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich ustanawiających Wspólnotę Europejską, Polska podpisuje list intencyjny w sprawie samochodów autonomicznych opartych o technologie cyfrowe.
 • marzec 2017 r. WARSZAWA – Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisują podczas Kongresu Innowatorów tzw. Deklarację Warszawską dla rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.
 • marzec 2017 r. BRUKSELA – Polska awansuje z 24 na 23. miejsce w europejskim rankingu DESI (The Digital Economy and Society Index).
 • kwiecień 2017 r. DUSSELDORF –  Polska po raz pierwszy w historii uczestniczy w spotkaniu ministrów ds. cyfrowych grupy G20.
 • maj 2017 r. BRUKSELA – Polska wraz z 14 państwami członkowskimi UE przesyła list do Komisji Europejskiej, wzywający ją do podjęcia szybkich działań na rzecz opracowania stanowiska Unii w sprawie swobodnego przepływu danych w umowach handlowych UE z państwami trzecimi.
 • lipiec 2017 r. TALLINN – Polska podpisuję deklarację dotyczącą rozwoju sieci piątej generacji sieci 5G.
 • lipiec 2017 r. PARYŻ  –  Polska zajmuje 20 miejsce w rankingu państw OECD w kategorii „Open, useful, reusable government data”,  skok o 8 pozycji.
 • wrzesień 2017 r. BRUKSELA – Komisja Europejska, w wyniku działań Polski oraz grupy państw, przedstawia projekt rozporządzania ws. swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE.
 • wrzesień 2017 r. TALLINN – pierwszy w historii szczyt Rady Europejskiej poświęcony wyłącznie kwestiom cyfrowym. Polska jednym z pomysłodawców inicjatywy.
 • październik 2017 r. TALLINN – Polska podpisuje deklarację UE i Partnerstwa Wschodniego nt. gospodarki cyfrowej.
 • październik 2017 r. TALLINN – Polska podpisuje deklarację ministerialną w sprawie administracji elektronicznej.
 • październik 2017 r. BRUKSELA – konferencja Ministerstwa Cyfryzacji na temat gospodarki opartej na danych z udziałem komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Maryi Gabriel. Prezentacja opracowania MC oraz think thanku New Direction: „Poland Going Digital: then, now and tomorrow.
 • październik 2017 r. LUKSEMBURG – udział Polski w Radzie TTE. Polska postrzegana jako lider (w miejsce UK) nieformalnej grupy państw o zbliżonym stanowisku w sprawach cyfrowych.
 • listopad 2017 r. TALLIN – udział w spotkaniu i dyskusji na temat wykorzystania danych w przemyśle kosmicznym.
 • listopad 2017 r. BUDAPESZT – Polska podpisuje deklarację państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz rozwoju sieci łączności w regionie, w szczególności technologii 5G.
 • listopad 2017 r. BRATYSŁAWA – nagroda państw V4 dla projektu Ministerstwa Cyfryzacji „mDokumenty”.
 • listopad 2017 r. WARSZAWA – organizacja drugiej edycji polskiego Środkowoeuropejskiego Forum Zarządzania Internetem.
 • listopad 2017 r. PARYŻ – udział w posiedzeniu Grupy wysokiego szczebla OECD ds. Strategii Globalnej oraz moderowanie dyskusji podczas sesji poświęconej zarządzaniu danymi.
 • grudzień 2017 r. BRUKSELA – udział Polski w Radzie TTE, przyjęcie wspólnego stanowiska dotyczące ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.
 • grudzień 2017 r.  –  Polska dyplomacja cyfrowa zajmuje 12 miejsce na 209 państw w przeglądzie dyplomacji cyfrowych „Digital Diplomacy Review 2017”, odnotowując skok o 18 pozycji.

Więcej o działaniach Polski na arenie międzynarodowej w obszarze cyfrowym:

• Komunikat Polskiej Agencji Prasowej ws. działań podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez Ministerstwo Cyfryzacji na arenie międzynarodowej
• Wywiad Ministra Krzysztofa Szuberta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Radia WNET
Publikacja „Poland Going Digital: then, now and tomorrow”

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 15:39
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 10.01.2018 15:39
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk