W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe cele w zakresie łączności elektronicznej – wstępne plany Komisji Europejskiej

25.07.2016

W ramach prac nad przeglądem ram regulacyjnych Komisja planuje postawienie nowych celów w zakresie łączności z datą realizacji 2025 r.

W ramach prac nad przeglądem ram regulacyjnych Komisja planuje postawienie nowych celów w zakresie łączności z datą realizacji 2025 r.:
 • 100% „socio-economic enablers” (przedsiębiorstwa, centra naukowe, szkoły, administracja publiczna, szpitale) – ma mieć dostęp symetryczny o przepustowości 1 Gbps lub wyższej;
 • wszystkie regiony miejskie i główne szlaki transportowe mają mieć „nieprzerwany” zasięg 5G;
 • w 2025 r. wszystkie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do łączy przynajmniej 100 Mbps;
 • Dodatkowo w 2020 r. przynajmniej jedno miasto w każdym kraju UE ma mieć komercyjną, w pełni funkcjonalną usługę 5G.
Komunikat w sposób ogólny wskazuje na środki regulacyjne, które zostaną wykorzystane. Mają to być m.in.:
 • mapowanie infrastruktury i planów inwestycyjnych ma być w centrum przeglądu rynków właściwych;
 • większe uprawnienia dla krajowych organów regulacyjncyh do kontrolowania operatorów, którzy nie wypełniają swoich deklaracji inwestycyjnych, blokując tym samym rozwój sieci na poziomie lokalnym;
 • wprowadzenie ustandaryzowanego produktu hurtowego, który ma umożliwić świadczenie usług transgranicznie;
 • większa harmonizacja w zakresie procedur przyznawania częstotliwości, m.in. odnośnie terminów, minimalnego czasu trwania licencji, zobowiązań pokryciowych;
 • przegląd ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) pod kątem inwestycji szerokopasmowych oraz zapowiedzi raportu i oceny aspektów pomocy publicznej dla sieci;
 • rozwój finansowania z CEF, w tym rozwój instrumentów finansowych wspierających inwestycje prywatne;
 • zapowiedziana na 1 lipca 2018 ewaluacja dyrektywy kosztowej;
 • konieczność dostosowania do celów stawianych w komunikacie narodowych planów szerokopasmowych poszczególnych Państw Członkowskich.

Projekt Komunikatu „Towards Connectivity for a European Gigabit Society” ma towarzyszyć projektom aktów prawnych składających się na przegląd ram regulacyjnych w obszarze łączności elektronicznej. Całość ma zostać oficjalnie zaprezentowana na jesieni br.

Wszelkie Państwa opinie i komentarze dotyczące planów Komisji zostaną wykorzystane przez Departament Telekomunikacji w procesie przygotowań do przeglądu ram regulacyjnych. Adresy kontaktowe w tej sprawie to: Ignacy.swiecicki@mc.gov.pl oraz Przemyslaw.brzozowski@mc.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:09 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka