Ogólnopolska Sieć Edukacyjna już w 2018 roku

Rozpoczęcie roku szkolnego to dobry moment, aby podsumować działania Ministra Cyfryzacji mające na celu zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce dostępu do bardzo szybkiego internetu

W Polsce istnieje ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji, z czego jedynie 3,3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie przedsiębiorcy telekomunikacyjni planują zapewnić dostęp do internetu o takiej przepustowości w kolejnych 5,7 tys. lokalizacjach. Pozostałe szkoły zostaną podłączone do szybkiego internetu w ramach projektów dofinansowanych ze środków II konkursu w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szkoły w nadchodzącym konkursie traktowane są priorytetowo, stąd szacujemy, że proces ich podłączania zakończy się w 2018 roku. Obecnie trwają ostatnie prace nad organizacją konkursu, a jego ogłoszenie nastąpi pod koniec września.

Znane są już pierwsze szacunki dotyczące kosztów podłączenia samych szkół (w ramach projektów będzie to powiązane z podłączeniem gospodarstw domowych). Analizy te pokazały, że alokacja środków dostępna w ramach I osi PO PC wystarczy na podłączenie szkół oraz zrealizowanie podstawowego celu I osi, jakim jest obejmowanie zasięgiem sieci dostępu do internetu przede wszystkim gospodarstw domowych.

Naszym celem jest aby wszystkie szkoły w Polsce zostały połączone w jedną, spójną sieć, w ramach której zostanie zapewniony dostęp do treści edukacyjnych oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci. W tym celu pracujemy nad koncepcją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OSE będzie siecią opartą na istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej (wybudowanej ze środków komercyjnych jak i z udziałem funduszy unijnych)

  • operowaną przez jeden podmiot dostarczający zdefiniowany katalog usług
  • której funkcjonowanie będzie finansowane ze środków budżetu państwa co najmniej w pierwszych latach działalności (łącznie z zapewnieniem dostępu do internetu dla szkół)
  • uruchomioną w 2018 r.

OSE będzie programem rządowym, którego podstawy działania i wdrażania zostaną określone w ustawie.

pdf Prezentacja dotycząca szczegółowego podsumowania działań Ministerstwa.

0.87MB

pdf Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu

0.87MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka