Prezentacja „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”

strategia rozwoju e-zdrowia - ilustracja

Wizja i cele rozwoju e-zdrowia, działania skoncentrowane na pacjentach, kadrze medycznej i świadczeniodawcach oraz działania systemowe – to najważniejsze zagadnienia zawarte w Strategii e-Zdrowia.

„Strategię Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018–2022” zaprezentowali kierujący wiodącymi w projekcie resortami – minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Po przyjęciu strategii od razu przechodzimy do opracowania planu działań operacyjnych. Przed nami wiele pracy nad całym obszarem ochrony zdrowia, by zarówno obywatele, jak i pracownicy służby zdrowia odkryli potencjał cyfryzacji – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Podejmując prace nad projektem oparliśmy się na założeniach zmian systemowych w służbie zdrowia w Polsce. Dziś przekazujemy realny plan wprowadzenia nowych technologii w ten obszar – dodała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

Sposób powstawania strategii miał dla polskiej administracji charakter wyjątkowy. W prace włączeni zostali przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, reprezentujących szerokie grono interesariuszy.  Zespół zaangażowany w jej powstanie reprezentowany był przez środowiska, które równocześnie będą jej odbiorcami, a także szerokie grono ekspertów.

W pierwszych dniach stycznia 2018 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której ministrowie zdrowia i cyfryzacji oficjalnie poinformują o przyjęciu „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018–2022”, a sam dokument będzie dostępny na stronach internetowych obu resortów.

konferencja
konferencja
konferencja
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.03.2018 11:14
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.03.2018 11:14
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl