W szkole, w domu, w pracy – bądź bezpieczny w sieci

Jak bezpiecznie poruszać się po internecie – a przede wszystkim jak bezpiecznie kupować online i jak chronić swoje dane – to główne tematy trwającego Tygodnia z Internetem („Get online week”). W szkołach, bibliotekach, domach kultury w całym kraju odbywają się spotkania poświęcone temu, jak bezpiecznie załatwiać sprawy w internecie. Inicjatywie „Get online week” patronuje Ministerstwo Cyfryzacji, a koordynatorem projektu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji na temat inicjatyw w ramach Tygodnia z Internetem można znaleźć na stronie www.tydzienzinternetem.pl. Do włączenia się w program zachęcał wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski.

Bezpieczeństwo w sieci to obecnie jeden z najważniejszych tematów tak na arenie międzynarodowej, jak i krajowej.  Trwają prace nad dokumentami strategicznymi w obszarach cyberbezpieczeństwa (w tym nad Strategią Cyberbezpieczeństwa RP). Jednocześnie MC wspiera również mniejsze przedsięwzięcia, których cel jest głownie edukacyjny, ukierunkowany na podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Poniżej prezentujemy kilka projektów, których realizację wsparliśmy w ubiegłym roku w ramach otwartego konkurs ofert - „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”  Projekty te były adresowane głownie do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, a powstałe  w ich ramach materiały są bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Standard został opracowany w ramach projektu koordynowanego przez Fundację Odkrywców Innowacji. Jest to propozycja skierowana głownie do szkół i ma pomóc w planowaniu działań profilaktycznych, jak i w rozwiązywaniu konkretnych cyberproblemów. Standard został opracowany przez grupę ekspertów i zaproponowane w nim modele prewencji i interwencji pozwalają m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w szkołach. Materiał ten wpisuje się w pełni w plany i zalecenia przyjmowane zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach Unii Europejskiej dotyczące roli i znaczenia nowoczesnych technologii. Standard można też wykorzystać do samodoskonalenia i podnoszenia umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych.

Portal wiedzy o bezpiecznym internecie

Portal – baza danych – został opracowany przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju. Prezentuje wyselekcjonowane, dotychczas opracowane materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera  393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 hasła (definicje) związane z terminologią internetową oraz opisano 60 programów (działań) realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Szkolenia na platformie e-learningowej

Platforma została opracowana przez Fundację dla Kultury.pl. , znajdują się na niej szkolenia, takie jak:
  • „Dlaczego dzieciom potrzebny jest internet?"
  • „Dziecko w wieku wczesnoszkolnym - krótki rys psychologiczny"
  • „Dlaczego internet jest tak niebezpieczny dla dziecka?"
  • „Sieć to nie samo zło. Dobre strony internetu."
  • „Buszowanie w internecie ale pod kontrolą. Jak sprawić żeby dziecko nie robiło głupstw."
  • „Zasady muszą być, czyli kodeks bezpiecznego zachowania w internecie".
  • „Uwaga na gry w sieci."
  • „Na co choruje Internet?"
  • „Choroby internetu." 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 26.11.2017 15:33
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka