W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Budżet UE

Budżet Unii Europejskiej (UE) jest rocznym planem finansowym UE.
Finansuje on działania, które generują europejską wartość dodaną lub których koszty byłyby wyższe, gdyby finansowano je z budżetów państw członkowskich. Do działań takich należy np. ochrona granic zewnętrznych UE, wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, budowa transeuropejskich sieci energetycznych i transportowych,
wspieranie międzynarodowych wymian studentów czy finansowanie unijnych polityk - przede wszystkim polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. 

Budżet UE jest zrównoważony - tzn. wydatki nie mogą przekroczyć przyjętych limitów, nie ma więc możliwości tworzenia deficytu i generowania zadłużenia.
Za wdrażanie budżetu UE odpowiada Komisja Europejska, jednak zdecydowana większość wydatków dokonywana jest wspólnie z państwami członkowskimi w ramach tzw. zarządzania dzielonego.

Budżety roczne podlegają ograniczeniom zawartym w Wieloletnich Ramach Finansowych UE, które są wieloletnim (obecnie 7-letnim) planem finansowym UE.

Budżet roczny UE przyjmowany jest w ramach specjalnej procedury budżetowej określonej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 314). Projekt budżetu UE na dany rok opracowuje i przedstawia Komisja Europejska. Następnie jest on negocjowany i przyjmowany przez Radę UE (czyli rządy państw członkowskich) oraz przez Parlament Europejski.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany jest w ww. negocjacjach przez Ministra Finansów, a komórką odpowiedzialną w strukturze Ministerstwa Finansów za proces jego przyjmowania i wykonywania jest Wydział Budżetu UE Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
Roczne wydatki budżetu UE odpowiadają ok. 1% dochodu narodowego brutto UE.
Kwoty wydatków budżetu UE w latach 2010 - 2017 przedstawiono w tabeli poniżej.


Dane w mld euro.

Transfery z budżetu UE

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Wydatki budżetu UE

114,0

116,5

118,4

122,2

129,4

138,7

148,5

142,5

145,2

136,4

137,4

156,9 159,1

Źródło: Komisja Europejska.

Strona internetowa Komisji Europejskiej: 

Informacje o budżecie UE na stronie Komisji Europejskiej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.03.2021 12:46 Bernard Rumowski
Pierwsza publikacja:
25.02.2019 16:04 Bernard Rumowski