W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wieloletnie Ramy Finansowe UE

Wieloletnie Ramy Finansowe UE (WRF) obejmujące okres minimum 5 lat (od 2000 r. były to okresy 7-letnie) wyznaczają limity budżetów rocznych UE. Określają one maksymalne dostępne środki dla całości budżetu UE oraz dla jego poszczególnych działów (obecnie działy: 1a, 1b, 2, 3, 4 oraz 5). Limity te wyrażone są w zobowiązaniach oraz w płatnościach.
Środki na zobowiązania, zapisane w budżecie rocznym, zapewniają kwoty niezbędne do realizacji działań i polityk unijnych. Środki na płatności stanowią natomiast realny wydatek budżetu UE. Mogą być one wydawane w tym samym roku co zaciągnięte zobowiązania (tzw. wydatki niezróżnicowane np. rolnicze dopłaty bezpośrednie) lub w latach kolejnych (tzw. wydatki zróżnicowane, np. refundacje projektów realizowanych z funduszu strukturalnych UE).
Środki na płatności budżetowe pochodzą, w zdecydowanej większości, ze składek państw członkowskich.
Wieloletnie Ramy Finansowe UE są narzędziem finansowym umożliwiającym średniookresowe planowanie budżetowe oraz pozwalającym na ustalenie priorytetów wydatkowych UE.
W maju 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet propozycji finansowych na lata
2021-2027, co rozpoczęło proces negocjacji kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE.
Za negocjacje te odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ścisłej współpracy m.in.
z Ministerstwem Finansów, które koordynuje stanowisko Polski w zakresie strony dochodowej budżetu UE. Ocenie Ministerstwa Finansów podlegają m.in. propozycje nowych źródeł dochodu budżetu UE. Ministerstwo Finansów odpowiada także za zagadnienia dotyczące zarządzania budżetem, elastyczności oraz innych kwestii horyzontalnych związanych z rocznym budżetem UE.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.09.2020 11:05 Bernard Rumowski
Pierwsza publikacja:
05.03.2019 15:57 Bernard Rumowski