W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Budżet zadaniowy (BZ)

Budżet zadaniowy to plan wydatków budżetowych, sporządzany w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów.

Informacje o budżecie zadaniowym (BZ) - przejdź do archiwum serwisu www.mf.gov.p

Budżet zadaniowy jest narzędziem sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi, zapewniającym osiąganie określonych celów. Prezentacja celów i odnoszących się do tych celów mierników pozwalają na dokładniejsze obserwowanie i kontrolowanie rezultatów oraz efektów administracji publicznej.

Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem wydatków.

Jest to de facto inny sposób klasyfikowania wydatków budżetowych. Przez układ zadaniowy rozumie się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostek sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym (według klasyfikacji budżetowej) oraz ewidencjonowania tych samych wydatków w układzie zadaniowym. Budżet zadaniowy przygotowany zgodnie z określonymi zasadami i metodami realizacji procesu może być wykorzystany jako narzędzie poprawy efektywności oraz skuteczności zarządzania jednostką.

Cele wprowadzenia budżetowania zadaniowego:

  • Osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych oraz dostarczenie obywatelom bardziej czytelnej informacji nt. podejmowanych działań i ich kosztów;

  • Osiągnięcie większej skuteczności realizacji zadań publicznych;

  • Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych.

Definicje budżetowania zadaniowego

Budżet zadaniowy odpowiada na pytania:
Jakie zadania są wykonywane (są zaplanowane do wykonania)?
Jakie wydatki są przeznaczane na poszczególne zadania w danym roku budżetowym?
Jakie cele planuje się osiągnąć realizując poszczególne zadania i jak je zmierzyć?
Jakie skutki (rezultaty) ma przynieść realizacja założonych celów? (jakie wartości docelowe powinny osiągnąć zakładane mierniki)?
W jakim stopniu udało się zrealizować postawione cele?

Budżet zadaniowy – zarządzanie wydatkami w sektorze publicznym opierające się na zasadach:

  • skuteczności – określenie celów i mierników,

  • efektywności – najlepsze efekty z nakładów,

  • przejrzystości – budżet sprzyja transparencji wydatkowania środków publicznych,

  • programowania wieloletniego – kilkuletnia projekcja budżetu zadaniowego.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2019 13:46 Filip Tokarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urszula Korzybska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budżet zadaniowy (BZ) 5.0 08.01.2020 13:31 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 4.0 04.09.2019 13:03 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 3.0 02.09.2019 13:58 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 2.0 07.08.2019 13:13 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 1.3 20.02.2019 13:47 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 1.2 25.01.2019 16:06 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 1.1 25.01.2019 16:04 Filip Tokarski
Budżet zadaniowy (BZ) 1.0 25.01.2019 13:46 Filip Tokarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}