Dziennik Urzędowy Ministra Finansów

Wydawanie dziennika urzędowego ministra kierującego działami administracji rządowej wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2012 r. dziennik urzędowy wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 ww. ustawy dla dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Przejdź do strony Dziennika Urzędowego Ministra Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) - wydawany do 28 września 2016 r. Wznowiony od 19 stycznia 2018 r.

Przejdź do strony Dziennika Urzędowego Ministra Rozwoju i Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) - wydawany do 5 lutego 2018 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 13:18
Osoba publikująca: Jolanta Pichor
Zmodyfikowano: 15.04.2019 14:22
Osoba modyfikująca: Elżbieta Wojszycka
Wytwarzający/ Odpowiadający: Elżbieta Wojszycka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 1.0 18.02.2019 13:18 Michał Dziwota Jolanta Pichor
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 1.1 15.04.2019 14:22 Elżbieta Wojszycka Jolanta Pichor

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP