W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.

Wideo

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Ministerstwem Finansów. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
   
 2.  wysłać maila na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl;
   
 3. wysłać faks na numer faksu: (22) 694-36 84
   
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 694-5602;
   
 5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.
  W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z :
 • usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
  Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Ministerstwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,mailem na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl, faksem na numer faksu: (22) 694-36 84.

  Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),
   
 • pomocy przeszkolonego pracownika Ministerstwa Finansów,
   
 • pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Ministerstwie Finansów.

  Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.11.2019 13:58 Katarzyna Tomaszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Tomaszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 1.0 07.11.2019 13:58 Katarzyna Tomaszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}