Jednolity Plik Kontrolny – nowa wersji struktury JPK_FA(2)

Sześć folderów na białym tle
  • Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.
  • Dotyczy ona JPK (jednolitego pliku kontrolnego) dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowo na stronie MF-KAS opublikowano dokumentację struktury (w formacie pdf) oraz broszurę informacyjną, która opisuje zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji struktury.

Navigation Menu

Metrics