W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komitet Standardów Rachunkowości

O Komitecie

Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów - na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Do zakresu działania Komitetu należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Komitet współpracuje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach grup roboczych EFRAG. Członkowie Komitetu na bieżąco analizują i opiniują dokumenty międzynarodowe, w szczególności projekty zmian MSSF w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich jednostek stosujących MSSF.

Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

Skład Komitetu

Skład Komitet:u X kadencji Agnieszka Stachniak – Zastępca Przewodniczącego, Członkowie: dr Teresa Cebrowska, Katarzyna Dębska, dr Zdzisław Fedak, prof. dr. hab. Jerzy Gierusz, dr hab. Radosław Ignatowski, Małgorzata Kosiorek, Elżbieta Kowalska, Krzysztof Kruszewski, Barbara Misterska-Dragan, dr Ernest Podgórski, Teresa Schubert, Anna Sirocka, Izabela Sykulska, prof. dr hab. Gertruda Świderska, Bogusława Toma, dr Katarzyna Trzpioła, Sekretarz: Aneta Gołdyń.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 10:40 Aneta Gołdyń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Gołdyń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet Standardów Rachunkowości 3.0 03.02.2020 14:29 Aneta Gołdyń
Komitet Standardów Rachunkowości 2.0 03.02.2020 14:25 Aneta Gołdyń
Komitet Standardów Rachunkowości 1.2 02.08.2019 10:35 Aneta Gołdyń
Komitet Standardów Rachunkowości 1.1 29.01.2019 09:11 Aneta Gołdyń
Komitet Standardów Rachunkowości 1.0 28.01.2019 10:40 Aneta Gołdyń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP