W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opinia Polski ws. DAC7

Opinia Polski dotycząca możliwego wpływu projektu dyrektywy COM (2020) 314 – DAC7 na Jednolity Rynek Cyfrowy

 

Cel i podstawowe założenia wniosku legislacyjnego KE

Projektowana dyrektywa DAC71  jest kolejnym środkiem prawnym mającym służyć walce z unikaniem lub uchylaniem się od opodatkowania i związana jest przede wszystkim z koniecznością zapewnienia organom podatkowym państw członkowskich odpowiednich instrumentów do pozyskiwania i następnie wymiany informacji w odniesieniu do transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Na platformy cyfrowe zostanie nałożony obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców wykorzystujących platformy cyfrowe, a na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tak pozyskanych informacji do innych państw członkowskich.

Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy rozszerzające lub korygujące niektóre inne formy prawne współpracy administracyjnej państw członkowskich (m.in. kontrole jednoczesne, wspólne kontrole).

Zakres zbieranych danych przez platformy cyfrowe

Wspomniany obowiązek zbierania i weryfikacji informacji przez operatorów platform na temat sprzedawców wykorzystujących ich platformę będzie dotyczył m.in. w przypadku osoby fizycznej jej imienia i nazwiska, numeru NIP lub wobec jego braku, funkcjonującego równoważnika numeru NIP – wydanego sprzedawcy z uwzględnieniem każdego państwa członkowskiego, daty i miejsca urodzenia.

Kierunki i priorytety

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej – Ministerstwo Finansów, we współpracy z innymi instytucjami w kraju, przygotowało stanowisko Rządu RP.

Następnie Ministerstwo Finansów, przy zaangażowaniu: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowało Opinię Polski dotycząca możliwego wpływu projektu dyrektywy COM (2020) 314 – DAC7 na Jednolity Rynek Cyfrowy.

W ramach opinii skupiliśmy się na trzech zagadnieniach:

  • wpływ na otoczenie cyfrowe Europy,
  • konkurencyjność Unii Europejskiej,
  • ochrona prywatności europejskich użytkowników.

W naszej opinii zgłosiliśmy cztery postulaty:

1.  W zakresie prywatności europejskich użytkowników:

  • wprowadzenie wyłączenia (wartościowego bądź co do ilości transakcji)  dla sprzedawców okazjonalnych, tj. nieprowadzących zawodowej działalności gospodarczej z obowiązku raportowania przez platformy. Uwzględnienie postulatów europejskiego biznesu dotyczących nadmiarowych obciążeń w zakresie zbierania danych o okazjonalnych sprzedawcach korzystających z platform cyfrowych.
  • pobieranie minimalnego, niezbędnego dla celów podatkowych zakresu danych – podawanie np. miejsca urodzenia może być nadmiarowe, a tym samym wychodzić poza ten minimalny zakres. Sugerujemy również uzupełnienie DAC7 o przepisy dotyczące przechowywania danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania.

2.  W zakresie konkurencyjności Unii Europejskiej:

  • ponownego zastanowienia się nad możliwością wprowadzenia do projektu narzędzi umożliwiających wyegzekwowanie od platform cyfrowych nałożonych obowiązków, w szczególności w przypadku platform z państw trzecich. Efektywność DAC7 może być osiągnięta przy zapewnieniu skutecznych i uczciwych mechanizmów egzekucji obowiązków sprawozdawczych nakładanych na platformy.
  • przeprowadzenie dodatkowego dialogu z biznesem europejskim oraz europejskimi ekspertami ds. gospodarki cyfrowej, na temat potencjalnego wpływu dyrektywy na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego. Mógłby on również pomóc w lepszej identyfikacji potencjalnych ryzyk w kontekście zapewnienia spójności pomiędzy obowiązkami sprawozdawczymi na gruncie pakietu VAT e-commerce i proponowanej dyrektywy DAC7.

Polska nadal będzie aktywnie uczestniczyć w prowadzonych na poziomie unijnym negocjacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z Opinią Polski dotyczącą możliwego wpływu projektu dyrektywy COM (2020) 314 – DAC7 na Jednolity Rynek Cyfrowy.

 


1 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – COM(2020) 314 final.

Materiały

Opinia Polski dot. możliwego wpływu projektu dyrektywy COM (2020) 314 – DAC7 na Jednolity Rynek Cyfrowy
20-10-26​_PL​_Opinia​_Polski​_ws​_DAC7.docx 0.03MB