W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC

Portal PUESC

logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, logo Ministerstwo Finansów, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

O Projekcie PUESC

 • Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)" był realizowany w formule Programu.
 • Program PUESC został uruchomiony decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 21 sierpnia 2017 roku.
 • Projekt PUESC dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
 • Porozumienie o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano 18 grudnia 2017 r.
 • Całkowita wartość Projektu PUESC to 140 805 757,26 zł , w tym wydatki kwalifikowalne to 140 311 471,22 zł.
 • Projekt PUESC zakładał:
  • modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) na potrzeby dostarczenia e-usług publicznych,
  • dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych,
  • modernizację portalu usługowego puesc.gov.pl (Portal PUESC) zapewniającego dostęp do e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Produkty Projektu PUESC

Projekt PUESC dostarczył klientom KAS 11 e-usług publicznych:

 • Cyfrowa granica – usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.
 • Awizacja – usługa zapewniająca awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej.
 • Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – usługa zapewniająca mechanizmy wymiany i re-używalności danych między KAS a partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta.
 • Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – usługa zapewniająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.
 • Rozliczanie procedur specjalnych – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewnia KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.
 • e-Decyzje – usługa zapewniająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC.
 • e-Banderole – usługa zapewniająca elektroniczną obsługę procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).
 • e-Przemieszczanie – usługa zapewniająca przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.
 • e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – usługa zapewniająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego.
 • e-Dokumenty – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.
 • e-Płatności – usługa zapewniająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

Odbiorcy produktów Projektu PUESC

Z produktów Projektu PUESC skorzystają:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy.

Korzyści z realizacji Projektu PUESC

 • usprawnienie i skrócenie procesu odprawy granicznej dzięki m.in. elektronicznej awizacji przybycia i automatyzacji,
 • wdrożenie rozwiązań optymalizujących elektroniczne przetwarzanie dokumentów i płatności dotyczących obrotu gospodarczego,
 • automatyzacja wymiany danych między klientami i partnerami KAS a organami KAS w ramach procesów obsługi klienta,
 • optymalizacja kosztów, wzrost efektywności działania organów KAS dzięki dostępowi i wymianie danych elektronicznych,
 • podniesienie poziomu dojrzałości świadczonych i dostarczanie nowych e-usług.
Projekt PUESC zakładał zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Projektu PUESC realizowano założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną jest zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli jako klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej. Zapewniona została możliwość załatwiania spraw elektronicznie bądź – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Dodatkowe informacje o Projekcie PUESC i SISC:

Dokumentacja fotograficzna Projektu PUESC

Siedziby jednostek KAS i  infrastruktura zakupiona w ramach budowy komponentu SISC CYFROWA GRANICA.

 

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}