W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

28.02.2019

Kolaż różnych obrazków, m. in. ze złotówką, myszką do komputera, fragmentem klawiatury
  • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).
  • Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego.
  • Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

„Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

„Aby osiągnąć ten cel, strategia będzie opierać się na następujących fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii” – dodała minister.

Co zawiera projekt SRRK

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na dwadzieścia najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

  1. kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,
  2. nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,
  3. zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,
  4. działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,
  5. innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023. Jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Docelowo Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Zobacz projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

 

{"register":{"columns":[]}}