Unia Gospodarcza i Walutowa n

Przy obecnym stopniu podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro – w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) – członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce. Analiza sytuacji na poziomie europejskim wskazuje natomiast, iż ustabilizowanie sytuacji w strefie euro – stanowiące niezbędny warunek dla ewentualnej akcesji Polski do obszaru wspólnej waluty – stanowi odległą, wciąż niejasną perspektywę. Z tego względu priorytetem polskiej polityki gospodarczej jest obecnie zwiększenie potencjału i konkurencyjności gospodarki.

Decyzja o niekontynuowaniu prac w zakresie przygotowań do wprowadzenia euro nie oznacza zaprzestania działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności i elastyczności polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia podobieństwa gospodarczego do strefy euro. Ponadto, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, Polska będzie aktywnie uczestniczyła w procesie umacniania Unii Europejskiej i stabilizacji strefy euro, uznając te działania za korzystne per se dla naszego kraju. Skala i siła powiązań politycznych i gospodarczych między Polską a państwami obszaru wspólnej waluty sprawiają bowiem, że kondycja strefy euro istotnie wpływa również na procesy zachodzące w naszym państwie.

Publikacje naukowe i analizy dotyczące Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej dostępne są na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze wydarzenia związane z tworzeniem strefy euro dostępne są na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 10:07
Osoba publikująca: Paulina Gronek
Zmodyfikowano: 20.02.2019 15:35
Osoba modyfikująca: Anna Madziar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Polityki Makroekonomicznej
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Unia Gospodarcza i Walutowa 1.0 01.02.2019 10:07 Michał Dziwota Paulina Gronek
Unia Gospodarcza i Walutowa 1.1 20.02.2019 15:35 Michał Dziwota Anna Madziar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP