W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Unia Gospodarcza i Walutowa

Przy obecnym stopniu podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro – w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) – członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce. Analiza sytuacji na poziomie europejskim wskazuje natomiast, iż ustabilizowanie sytuacji w strefie euro – stanowiące niezbędny warunek dla ewentualnej akcesji Polski do obszaru wspólnej waluty – stanowi odległą, wciąż niejasną perspektywę. Z tego względu priorytetem polskiej polityki gospodarczej jest obecnie zwiększenie potencjału i konkurencyjności gospodarki.

Decyzja o niekontynuowaniu prac w zakresie przygotowań do wprowadzenia euro nie oznacza zaprzestania działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności i elastyczności polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia podobieństwa gospodarczego do strefy euro. Ponadto, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, Polska będzie aktywnie uczestniczyła w procesie umacniania Unii Europejskiej i stabilizacji strefy euro, uznając te działania za korzystne per se dla naszego kraju. Skala i siła powiązań politycznych i gospodarczych między Polską a państwami obszaru wspólnej waluty sprawiają bowiem, że kondycja strefy euro istotnie wpływa również na procesy zachodzące w naszym państwie.

Publikacje naukowe i analizy dotyczące Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej dostępne są na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze wydarzenia związane z tworzeniem strefy euro dostępne są na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2019 10:08 Paulina Gronek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Polityki Makroekonomicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Unia Gospodarcza i Walutowa 1.1 20.02.2019 15:35 Anna Madziar
Unia Gospodarcza i Walutowa 1.0 01.02.2019 10:08 Paulina Gronek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}