W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

No 1-2019, P. Chrostek, J. Klejdysz, D. Korniluk, M. Skawiński: Wybrane aspekty systemu podatkowo-składkowego na podstawie danych PIT i ZUS 2016

 

Celem opracowania jest przedstawienie w ujęciu statystycznym wybranych zagadnień systemu podatkowego i składkowego. Prezentacja oparta jest o połączoną bazę danych podatkowych i ubezpieczeniowych. Są trzy główne powody, dla których połączenie informacji z systemu podatkowego i składkowego jest istotne z punktu widzenia Ministerstwa Finansów. Po pierwsze, oba systemy stanowią podstawowe źródło danin publicznych pobieranych od osób fizycznych. Stąd też kompleksowa analiza obciążenia daninami publicznymi wymaga jednoczesnego spojrzenia na obciążenie podatkami oraz składkami na ubezpieczenia publiczne. Po drugie, dane ubezpieczeniowe dają możliwość Ministerstwu Finansów lepszego, opartego na danych, zrozumienia systemu składkowego i jego relacji z systemem podatkowym. Po trzecie, informacje zbierane przez system podatkowy oraz ubezpieczeniowy mają charakter uzupełniający się. W rezultacie połączone dane umożliwiają spojrzenie na te same zjawiska z dwóch różnych stron.

Opracowanie wykorzystuje połączoną bazę danych Ministerstwa Finansów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punktem wyjścia są posiadane przez Ministerstwo Finansów zbiory deklaracji podatkowych osób fizycznych. Od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystane zostały informacje o zadeklarowanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Departament Polityki Makroekonomicznych przeprowadził transformację danych ubezpieczeniowych do postaci analitycznej. Transformacja obejmowała m.in. agregacje do danych rocznych, wyznaczenie kategorii ubezpieczonych oraz wyodrębnienie zbiegów tytułów ubezpieczeń. Ponadto utworzono rejestr podmiotów, aby efektywnie identyfikować podmioty w obu bazach danych.

Ze względu na złożoność systemu podatkowego oraz ubezpieczeniowego w opracowaniu uwzględniono jedynie wybrane zagadnienia. Ich wybór podyktowany jest potrzebami Ministerstwa Finansów w zakresie prac analitycznych oraz oceny skutków regulacji. W opracowaniu uwzględniono następujące obszary: (1) podstawowe statystyki połączonej bazy danych, (2) podział na podgrupy (źródło dochodów/typ umowy), (3) wybrane aspekty systemu składkowego, (4) obciążenie podatkowo-składkowe oraz (5) prorodzinna polityka podatkowa. Każdemu obszarowi można przypisać konkretne rozdziały. Pierwsze dwa rozdziały prezentują podstawowe statystyki. Następnie w rozdziałach o umowie o pracę, umowach cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, emerytach i rencistach oraz służbach mundurowych przedstawiono bardziej szczegółową informacje o poszczególnych grupach. Tematy związane z trzecim obszarem zaprezentowane są w rozdziale dotyczącym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czwarty obszar odpowiada rozdziałowi o obciążeniu podatkowo-składkowym. W ostatnim rozdziale poruszane są zagadnienia z obszaru prorodzinnej polityki podatkowej w kontekście ulgi podatkowej na dzieci oraz wspólnego rozliczania podatków.

 

Materiały

MF Opracowania i Analizy No 1-2019
No​_1-2019​_PChrostek.pdf 4.99MB