W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu 2019 roku.

09.07.2019

Wykres słupkowy przedstawiajaćy sprzedaż obligacji

W czerwcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o rekordowej łącznej wartości aż 1.572 mln zł. Największy udział w czerwcowej sprzedaży miały 10-miesięczne obligacje premiowe. Wartość ich sprzedaży wyniosła 570 mln zł.

„Polacy coraz chętniej wybierają skarbowe obligacje oszczędnościowe jako bezpieczną formę lokowania i pomnażania swoich oszczędności. W czerwcu przeznaczyli na ich zakup blisko 1,6 mld złotych, z czego 569,7 mln zł na oferowane w tym miesiącu obligacje premiowe. Konstrukcja obligacji premiowej, która oprócz gwarantowanych odsetek daje szansę na wygranie wysokich premii, przyciągnęła uwagę oszczędzających. Czerwcowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych jest rekordem w obecnej dekadzie, co świadczy o atrakcyjności oferty. Łącznie w pierwszym półroczu na zakup obligacji nabywcy przeznaczyli już blisko 7 mld zł czyli więcej niż w całym 2017 r. i ponad 20% więcej niż w tym samym okresie 2018 r.”komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W czerwcu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 10-miesięczne obligacje premiowe (POS0420) – 569,7 mln zł
  • 3-miesięczne (OTS0919) – 314,1 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0621) – 261,0 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0622) – 11,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0623) – 307,8 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0631) – 104,9 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się 10-miesięczne obligacje premiowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 569,7 mln zł (36% udział w strukturze sprzedaży). Zbliżonym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-miesięczne (20%), 4-letnie (20%) oraz 2-letnie (17%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (7%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,0 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres słupkowy i kołowy przedstawiający sprzedaż obligacji skarbowych

Jednorazowo w czerwcu w sprzedaży dostępna była 10-miesięczna obligacja premiowa, która gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł.

„Duże zainteresowanie obligacjami premiowymi przekłada się na wartość puli premii do wygrania i oznacza, że 19 marca 2020 r. zostanie rozlosowanych aż 62.216 premii o łącznej wartości 2,24 mln zł” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Liczba i wartość premii losowanych 19 marca 2020 r.

Liczba premii

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

56

10.000 zł

II stopnia

560

1.000 zł

III stopnia

5.600

100 zł

IV stopnia

56.000

10 zł

Do wygrania będzie pula 62.216 premii o wartości 2.240.000 zł.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lipcu 2019 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca br.)

Cena sprzedaży

OTS1019

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0721

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0722

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0723

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0729

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0725

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0731

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji - czerwiec
20190709dane​_statystyczne​_czerwiec.xlsx 0.04MB