W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2019 roku.

15.01.2020

Trzy grafy słupkowe – w tle mężczyzna obrysowujący jeden z nich żółtym flamastrem.

W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 646 mln zł.

W grudniu 2019 roku sprzedano obligacje:

 • 3-miesięczne (OTS0320) – 424,0 mln zł,
 • 2-letnie (DOS1221) – 319,3 mln zł,
 • 3-letnie (TOZ1222) – 16,6 mln zł,
 • 4-letnie (COI1223) – 683,1 mln zł,
 • 10-letnie (EDO1229) – 187,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 683,1 mln zł (42% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (26%) i 2-letnie (19%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (11%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 15,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2019 r. (mln zł)

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2019 roku.

W 2019 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 17,3 mld zł - to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2009 - 2019 (mld)

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2019 r. wyniosła:

 • 3-miesięczne – 4.908,3 mln zł,
 • 10-miesięczne obligacje premiowe – 569,7 mln zł,
 • 2-letnie – 3.688,1 mln zł,
 • 3-letnie – 177,1 mln zł,
 • 4-letnie – 6.160,5 mln zł,
 • 10-letnie – 1.696,8 mln zł,
 • Obligacje rodzinne – 86,5 mln zł.

Graf kolisty przedstawiający strukturę sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2019 r
„Rok 2019 to kolejne rekordy sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Popyt na obligacje oszczędnościowe wyniósł 17,3 mld zł i był o 36 % wyższy w porównaniu do 2018 roku. Nabywcy indywidualni na zakup obligacji przeznaczyli średnio w miesiącu ponad 1,4 mld zł.

Na przestrzeni ostatnich lat obligacje oszczędnościowe stają się coraz częściej wybieranym przez Polaków bezpiecznym instrumentem gromadzenia i pomnażania oszczędności. Rosnąca popularność związana jest z szeregiem zalet obligacji skarbowych, w tym przede wszystkim pełne bezpieczeństwo, możliwość wycofania oszczędności – w części lub w całości – w dowolnym momencie, jak również dostęp do oszczędności on-line. Bogata oferta obligacji oszczędnościowych pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego nabywcy.

 Największy wzrost sprzedaży w 2019 roku dotyczył obligacji 4-letnich, na zakup których nabywcy przeznaczyli prawie 6,2 mld zł (36% udział w strukturze sprzedaży) – to wynik o blisko 85% wyższy w porównaniu do roku 2018. Oprocentowanie obligacji 4-letniach, podobnie jak 10-letnich, powiązane jest z inflacją powiększoną o dodatkową marżę. Chętnie wybierane również były obligacje 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 4,9 mld zł (28 % udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (21% udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu.

W ubiegłym roku, w czerwcu, oferta została jednorazowo rozszerzona o obligacje premiowe. To produkt oszczędnościowy, który gwarantuje zysk w postaci odsetek oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Oszczędzający przeznaczyli na zakup obligacji premiowych 569,7 mln zł, co oznacza, że do rozlosowania 19 marca 2020 r. będzie pula 62.216 premii o łącznej wartości 2,24 mln zł” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia 2020 r.)

Cena sprzedaży

OTS0420

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0122

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0123

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0124

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0130

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%.

W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS0126

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.

W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0132

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.

W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

 1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
 2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne dot. sprzedaży obligacji w latach 2015-2019
Dane​_statystyczne​_dot​_sprzedaży​_obligacji.xlsx 0.05MB
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2019 roku (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
Sprzedaż​_obligacji​_oszczędnościowych​_w​_2019​_roku.xlsx 0.01MB
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2009 – 2019 (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
Sprzedaż​_obligacji​_oszczędnościowych​_w​_latach​_2009​_-​_2019.xlsx 0.01MB
Struktura sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2019 roku (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
Struktura​_sprzedaży​_obligacji​_oszczędnościowych​_w​_2019​_roku.xlsx 0.01MB