W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w kwietniu 2019 r.

15.05.2019

Trzy grafy słupkowe – w tle mężczyzna obrysowujący jeden z nich żółtym flamastrem.

W kwietniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.147 mln zł.

W kwietniu 2019 r. sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0719) – 359,0 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0421) – 327,8 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0422) – 12,4 mln zł,
  • 4-letnie (COI0423) – 338,6 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0429) – 106,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 359 mln zł (31% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (30%) i 2-letnie (29%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres o sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2018 r. i 2019 r.

"Kwiecień był miesiącem dużego zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi – sprzedaż, po raz kolejny, przekroczyła 1 mld zł. Nabywcy najchętniej wybierali instrumenty, które przynoszą stały, z góry znany zysk czyli obligacje 3-miesieczne i 2-letnie. Ich łączna sprzedaż wyniosła 687 mln zł (60% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się też inflacyjne obligacje 4-letnie. Na ich zakup nabywcy przeznaczyli 339 mln zł. Łączna sprzedaż wszystkich obligacji oszczędnościowych od początku roku wyniosła blisko 4,3 mld zł" – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.


Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

Od 25 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 maja br.) Cena sprzedaży

OTS0819
3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł
100,00 zł
przy zamianie

 

DOS0521
2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie

 

TOZ0522
3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie

 

COI0523
4-letnie

         

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie

 

EDO0529
10-letnie

 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie

 

 

Obligacje rodzinne

 

ROS0525
6-letnie

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

ROD0531
12-letnie

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

 

1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

 

 

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji
20190515​_dane​_statystyczne.xlsx 0.04MB