W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2019 roku.

11.06.2019

Rozmyte wykresy na tle okien wierzowca

W maju sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.243 mln zł.

W maju 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0819) – 426,4 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0521) – 323,1 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0522) – 20,3 mln zł,
  • 4-letnie (COI0523) – 363,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0529) – 106,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 426 mln zł (34% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (29%) i 2-letnie (26%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 3,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf prezentujący sprzedaż obligacji w latach 2018 i 2019

„Popularność skarbowych obligacji oszczędnościowych nadal rośnie. Wartość sprzedaży w maju przekroczyła 1,2 mld zł. Łączna sprzedaż wszystkich obligacji oszczędnościowych od początku roku wyniosła ponad 5,5 mld zł i była o blisko 20 % wyższa od analogicznego okresu w 2018 roku. W porównaniu do maja 2018 r. klienci chętniej wybierali obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Dobrze widać to na przykładzie obligacji 4-letnich, które obecnie stanowią 29% wszystkich sprzedanych obligacji wobec 22% z maja ubiegłego roku. Udział najkrótszych obligacji z oferty – 3-miesięcznych, spadł w tym okresie do 34% z 43%. W czerwcu trwa jednorazowa sprzedaż nowej serii obligacji premiowych. Obligacje tego typu gwarantują zysk na poziomie 1,50% w skali roku, a każda zakupiona obligacja to szansa na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Obligacje premiowe można nabyć tylko do końca czerwca. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 28 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 czerwca br.)

Cena sprzedaży

PREMIOWA

10-miesięczna POS0420

 

Premiowe obligacje dziesięciomiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku oraz dodatkowo dają szansę na wygranie premii pieniężnej – każda obligacja bierze udział w losowaniu premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł 100 zł lub 10 zł. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki oraz premia – w przypadku jej wygrania – są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po dziesięciu miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

OTS0919

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0621

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0622

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0623

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji).
Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0629

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0625

6-letnie

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0631

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji za maj
20190611dane​_statystyczne​_maj.xlsx 0.04MB