W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2019 roku

15.11.2019

Dwa palce trzymające monetę nad słoiczkiem w którym widać monety i wychodzącą z nich listki rośliny na tle miasta

W październiku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.972 mln zł.

W październiku 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0120) – 527,7 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1021) – 381,9 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1022) – 16,4 mln zł,
  • 4-letnie (COI1023) – 850,8 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1029) – 183,3 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 850,8 mln zł (43% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (27%) i 2-letnie (19%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 11,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Grafika - sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. i 2019 r. (mln zł)

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. i 2019 r. (mln zł)

„W październiku odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi. Sprzedaż w tym miesiącu osiągnęła wartość blisko 2 mld zł. To najwyższy w skali miesiąca poziom sprzedaży. Jednocześnie oznacza to, że przekroczony został ubiegłoroczny rekordowy popyt na obligacje. Łącznie od początku roku na zakup obligacji oszczędnościowych nabywcy przeznaczyli prawie 14 mld zł. Obligacje 3-miesięczne i 2-letnie stanowiły łącznie połowę tej kwoty, a popularne w ostatnim czasie obligacje 4-letnie - jedną trzecią tegorocznej sprzedaży” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada br.)

Cena sprzedaży

OTS0220

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS1121

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1122

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1123

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1129

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS1125

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1131

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji - październik 2019
20191115dane​_statystyczne​_październik​_2019​_(1).xlsx 0.04MB
Sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych w 2018 r. i 2019 r. w mln zł (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
20191115Sprzedaż​_oszczędnościowych​_obligacji​_skarbowych​_w​_2018​_r​_i​_2019​_r​_w​_mln​_zł.xlsx 0.01MB