W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii

  • Status zamówienia:Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.39.2018.MR
  • Data rozpoczęcia: 22.01.2019
  • Data zakończenia: 30.05.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 01.02.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 2 – wzór umowy Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób Załącznik Nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie zespołu badawczego” Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.01.2019 r. Informacje z dnia 1 lutego 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,c że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_7_marca_2019 rświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Powiadomienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_7_marca_2019 roku

Materiały

SIWZ​_3918MR.pdf
SIWZ​_3918MR.pdf 0.33MB
Ogłosz​_zam​_3918MR.pdf
Ogłosz​_zam​_3918MR.pdf 0.46MB
Zał​_1​_SIWZ​_SOPZ​_3918MR.pdf
Zał​_1​_SIWZ​_SOPZ​_3918MR.pdf 0.27MB
Zał​_2​_SIWZ​_Umowa​_3918MR.pdf
Zał​_2​_SIWZ​_Umowa​_3918MR.pdf 0.33MB
Zal​_3​_SIWZ​_oswiadczenie​_warunki​_39MR18.docx
Zal​_3​_SIWZ​_oswiadczenie​_warunki​_39MR18.docx 0.19MB
Zal​_4​_SIWZ​_oswiadczenie​_wykluczenie​_39MR18.docx
Zal​_4​_SIWZ​_oswiadczenie​_wykluczenie​_39MR18.docx 0.06MB
Zal​_5​_SIWZ​_grupa​_kapitalowa​_39MR18.doc
Zal​_5​_SIWZ​_grupa​_kapitalowa​_39MR18.doc 0.09MB
Zal​_6​_SIWZ​_wykaz​_uslug​_39MR18.doc
Zal​_6​_SIWZ​_wykaz​_uslug​_39MR18.doc 0.08MB
Zal​_7​_SIWZ​_wykaz​_​_osob​_39MR18.doc
Zal​_7​_SIWZ​_wykaz​_​_osob​_39MR18.doc 0.10MB
Zal​_7a​_SIWZ​_wykaz​_osob​_39MR18.doc
Zal​_7a​_SIWZ​_wykaz​_osob​_39MR18.doc 0.10MB
Zal​_8​_SIWZ​_FO​_39MR18.doc
Zal​_8​_SIWZ​_FO​_39MR18.doc 0.10MB
Ogłsz​_zmiana​_3918MR.pdf
Ogłsz​_zmiana​_3918MR.pdf 0.03MB
Wyjasnienia​_SIWZ​_BDG-V2611392018MR.pdf
Wyjasnienia​_SIWZ​_BDG-V2611392018MR.pdf 0.11MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_BDG-V2611392018MR.pdf
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_BDG-V2611392018MR.pdf 0.11MB
powiadomienie​_o​_wyniku​_postępowania​_z​_dnia​_7​_marca​_2019r.pdf
powiadomienie​_o​_wyniku​_postępowania​_z​_dnia​_7​_marca​_2019r.pdf 0.46MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.01.2019 17:51 Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Milena Rogowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.6 09.07.2019 08:27 Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.5 07.03.2019 14:18 Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.4 07.03.2019 14:17 Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.3 01.02.2019 13:21 Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.2 24.01.2019 12:59 Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.1 23.01.2019 08:58 Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.0 22.01.2019 17:51 Milena Rogowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP