Komunikat Nr 3 / 2019

Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy w  Mons (Belgia) poinformowało o zamiarze ogłoszenia przetargu na usługi doradcze : Business Support Services;  Technical Support  Services and Data Security Support Services.

Informacje o przetargu

Nr ref.:   ACO-SH-19-05
Klauzula tajności:– NATO UNCLASSIFIED

Szacunkowa skumulowana wartość zamówienia: 7 000 000 euro

Termin realizacji usługi: od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. z możliwością przedłużenia o 4 lata.

Pracownicy realizatora zamówienia, którzy będą świadczyć usługi doradcze, muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych na poziomie minimum NATO SECRET

Przedsiębiorcy zainteresowani tym zamówieniem powinni się zarejestrować na portalu zakupowym: www.ebidexchange.com/aco.

Wniosek o zgłoszenie w formie nominacji

Firmy  zainteresowane uzyskaniem tego zlecenia, powinny złożyć wniosek o  zgłoszenie w formie nominacji do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 31 maja 2019 r. na następujące adresy:

w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

oraz

w formie elektronicznej: mzp@mpit.gov.pl

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:
Ewa Swędrowska: tel. (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf SHAPE - doradztwo

0.26MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.01.2019 14:02
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 31.01.2019 08:28
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 3/2019 1.0 29.01.2019 14:02 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Komunikat Nr 3/2019 1.1 31.01.2019 08:28 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP