Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV W

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Oferty należy składać droga mailową na adres robert.seruga@mpit.gov.pl do dn. 25 kwietnia 2019 r.

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
 2. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego.
 3. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrana ofertę.
 6. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
 10. Ministerstwo przy wyborze oferty będzie kierowało się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 11. Ministerstwo zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 12. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą – najkorzystniejszą łączną ceną brutto.

Osoby do kontaktu: Robert Seruga, e-mail: robert.seruga@mpit.gov.pl, tel.: 22 262 98 54 lub Aleksandra Tuziak, e-mail: aleksandra.tuziak@mpit.gov.pl, tel.: 22 262 98 79

doc Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy

0.04MB

pdf Załącznik nr 2 OPZ

0.07MB

pdf Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru

0.26MB

pdf Załącznik nr 4 Oświadczenie

0.14MB

pdf IPU

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 12:18
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 17.04.2019 12:18
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Robert Seruga
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV W 1.0 17.04.2019 12:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP