Zespół do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)

Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. gospodarki, odpowiedzialnym za przedstawianie opinii dot. działań RP na forum UNIDO, przedstawianie propozycji kierunków zaangażowania Polski w projekty pomocy technicznej administrowane przez UNIDO, z uwzględnieniem obowiązującej strategii w zakresie polskiej współpracy rozwojowej itp.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w MPiT - Przewodniczący Zespołu 
  2. Dorota Białczak, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej MŚ
  3. Maciej Fałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ
  4. Magdalena Józefecka, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MRiRW
  5. Patryk Łoszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MF
  6. Aleksandra Piątkowska, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ
  7. Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 9270

faks (22) 262 9136

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

 

Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych

Kierujący Zespołem Piotr Krawczyk

Tel. (22) 262 9747

E-mail: piotr.krawczyk@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 41 Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. (w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:44
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:44
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) 1.0 28.01.2019 11:44 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP