W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój zrównoważonej turystyki w Karpatach – obrady Grupy Zadaniowej przy MRPiT

31.03.2021

Grupa Zadaniowa ds. Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej podczas dzisiejszego posiedzenia z wiceministrem Andrzejem Gutem-Mostowym podsumowała wdrażanie Konwencji Karpackiej w sektorze turystyki w Euroregionie Karpackim oraz dyskutowała nad projektem planu działań krajowych i koordynacyjnych Karpackiej Platformy Zrównoważonej Turystyki – Centrum Polska.

Karpaty wiosną

Rozwój zrównoważonej turystyki w Karpatach to cenna międzynarodowa i wielosektorowa współpraca na rzecz ochrony Karpat.

Myśląc o rozwoju tego Euroregionu musimy pamiętać o zabytkach przyrody, dziedzictwie kultury i dbałości o ochronę środowiska.  Zyska na tym branża turystyczna i turyści, którzy w okresie popandemicznym szukają wypoczynku blisko natury

– powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy

MRPiT  w 2020 roku dofinansowało realizację następujących zadań w  Karpatach:

 

  • Rozwój marki turystycznej Beskidy - wsparcie kampanii produktowo wizerunkowej Beskidów. Stowarzyszenie REGION BESKIDY;  
  • Odnowienie i konserwacja górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki.  PTTK COTG (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej);
  • TATRY Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej; 
  • W małopolskich górach bezpieczniej, Małopolska Organizacja Turystyczna. 

Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki Centrum Polska została poproszona o przejęcie koordynacji Karpackiej Platformy Zrównoważonej Turystyki na lata 2021-2023 od KPZT Centrum Rumunia.

Jestem przekonany, że zmiana ta zaowocuje bardziej efektywnym wdrażaniem Konwencji Karpackiej w obszarze turystyki i pozwoli na podjęcie nowych wyzwań i realizację ambitnych zadań w tym zakresie  

– dodał wiceminister.

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat


Współpraca na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, w celu maksymalizacji korzyści z turystyki i rozwoju gospodarczego , przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych ekologicznych i społeczno- gospodarczych oddziaływań – to cele Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. 
Polska jest stroną Konwencji od ratyfikacji w 2006 r. i od początku bierze aktywny udział w posiedzeniach.  7 krajów karpackich z Europy Środkowej i Wschodniej: Czechy,  Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry, tworzą trwałe partnerstwo, zapewniające ponadnarodowe ramy współpracy i integracji polityki wielosektorowej.

Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki Centrum Polska


9  października 2017 r. Polska podpisała Memorandum - utworzono Karpacką Platformę Zrównoważonej Turystyki, w której skład wchodzą: KPZT – Centrum Polska, KPZT – Centrum Ukraina, KPZT – Centrum Rumunia.  
Zgodnie z postanowieniami memorandum w KPZT Polskę reprezentuje KPZT – Centrum Polska utworzona przy Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska. 

Misją Karpackiej Platformy Turystyki Zrównoważonej Centrum Polska jest:

  • Stworzenie z Karpat destynacji dla turystyki zrównoważonej o charakterze globalnym.

Celem Karpackiej Platformy Turystyki Zrównoważonej Centrum Polska jest:

  • Stworzenie efektywnego Systemu Współpracy w ramach KPZT zdolnego do koordynacji działań podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Strategii Turystyki Zrównoważonej Konwencji Karpackiej.