W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Kto prowadzi rejestr

Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Sekretariat Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej:

tel. +48 22 411 92 40
e-mail. SekretariatDGN@mrit.gov.pl

Cel prowadzenia rejestru

Spełnienie obowiązku określonego w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, w tym zapewnienie spójnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz swobodnego dostępu do wykazów osób uprawnionych sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków obejmuje wykazy:

  • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  • świadectw charakterystyki energetycznej;
  • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Rejestr prowadzony jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wykazy obejmujące rejestr (wymienione w punktach 1, 2, 3 i 5) są udostępniane w formie elektronicznej za pośrednictwem linku.

Jak uzyskać wpis do wykazów osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Jeżeli chcesz wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków lub przeprowadzać kontrolę systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku, dowiedz się na stronie www.biznes.gov.pl jak uzyskać uprawnienia:

Czy dostanę potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, otrzymasz na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w centralnym rejestrze. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez centralny rejestr odpowiedniego numeru, wydrukowaniu/wygenerowaniu i podpisaniu, będzie można przekazać osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, imię i nazwisko lub numer uprawnień budowlanych (jeżeli posiadasz), automatycznie pojawi się na stronie Internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji możesz wygenerować je samodzielnie (bezpłatnie) będąc zalogowanym na koncie uprawnionego.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia, zwróć się o nie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków". Potem wyślij lub złóż wniosek (prośbę) o wydanie zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej:

•    elektronicznie poprzez ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Rozwoju i Technologii - /MRPiT/SkrytkaESP
•    elektronicznie na email: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
•    w kancelarii urzędu
•    pocztą na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Gdzie przesłać/złożyć wniosek o aktualizację danych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w wykazach prześlij (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych):

•    elektronicznie poprzez ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Rozwoju i Technologii - /MRPiT/SkrytkaESP
•    elektronicznie na email: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
•    w kancelarii urzędu
•    pocztą na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Decyzja o wykreśleniu z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw

Minister wydaje decyzję o wykreśleniu z wykazu osób uprawnionych w przypadku, gdy na podstawie powziętej informacji stwierdzi, że osoba uprawniona sporządziła dokument niezgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, tj. poza system teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków i przekazała go jako świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu jego sporządzenie.
Od 28 kwietnia 2023 r. nie ma możliwości ubiegania o ponowny wpis do wykazu, w przypadku wydania przez ministra ponownej decyzji w sprawie wykreślenia z wykazu:
•    gdy na podstawie dokonywanej  przez ministra weryfikacji, zostaną stwierdzone rażące i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie
lub
•    gdy na podstawie powziętej informacji stwierdzi, że osoba uprawniona sporządziła dokument niezgodnie z art. 4 ust. 3 (poza systemem) i przekazała go jako świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu jego sporządzenie.

Decyzja o wykreśleniu z wykazu osób uprawnionych do sporządzania protokołów
Minister wydaje decyzję o wykreśleniu z wykazu osób uprawnionych w przypadku sporządzenia dokumentu protokołu kontroli niezgodnie z art. 28 ust. 2 (tj. poza system teleinformatycznym) i przekazania go zlecającemu przeprowadzenie kontroli jako protokołu z kontroli.
O ponowny wpis do ww. wykazu nie można się ubiegać w przypadku wydania przez ministra ponownej decyzji w sprawie wykreślenia z tego wykazu z powodu:
•    stwierdzonych (w toku dokonywanej  przez ministra weryfikacji) rażących i oczywistych błędów w sporządzonym przez osobę uprawnioną protokole kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
lub
•    sporządzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji dokumentu niezgodnie z art. 28 ust. 2 (poza system teleinformatycznym) i przekazania go zlecającemu przeprowadzenie kontroli jako protokołu z kontroli.  

 

Materiały

Najczęściej zadawane pytania​_aktualizacja 20.07
Najczęściej​_zadawane​_pytania​_2007​_aktualizacja.pdf 0.35MB
Instrukcja użytkownika Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
Instrukcja​_użytkowników​_rejestru​_CHEB​_2809.pdf 1.62MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.11.2019 15:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Wąsowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 21.0 14.11.2023 08:10 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 20.0 28.09.2023 12:59 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 19.0 21.07.2023 08:32 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 18.0 20.07.2023 12:26 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 17.0 14.07.2023 12:02 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 16.0 03.07.2023 11:38 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 15.0 03.07.2023 11:30 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 14.0 26.06.2023 07:00 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 13.0 22.06.2023 15:26 Izabela Drelich - Sikorska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 12.0 20.06.2023 15:27 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 11.0 20.06.2023 13:19 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 10.0 23.05.2023 10:12 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 9.0 06.03.2023 08:58 Barbara Wąsowska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 8.0 27.04.2022 14:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 7.0 05.11.2021 15:07 Agata Kubel-Grabau
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 6.0 12.10.2021 12:07 Agata Kubel-Grabau
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 5.0 18.08.2021 15:22 Stanisław Janikowski
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 4.0 27.07.2021 15:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 3.0 27.07.2021 14:43 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 2.0 05.03.2020 14:46 Martyna Krawczonek
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków 1.0 28.11.2019 15:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}