W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Monitoring realizacji Agendy 2030

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z monitorowaniem realizacji Agendy 2030 przez Polskę

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023

Prezentujemy drugi raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2023 r. i zostanie zaprezentowany podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku w dniu 19 lipca 2023 r. 

Materiały

Raport VNR 2023 – wersja polska
Raport​_VNR​_2023​_–​_wersja​_polska.pdf 14.30MB
Raport VNR 2023 – wersja angielska
Raport​_VNR​_2023​_–​_wersja​_angielska.pdf 14.42MB
Odpowiedzi​_MRiT​_na​_uwagi​_zgłoszone​_do​_projektu​_raportu
20230718​_Odpowiedzi​_MRiT​_na​_uwagi​_zgłoszone​_do​_projektu​_raportu.xlsx 0.12MB

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Prezentujemy pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r. i zaprezentowany przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku w dniu 17 lipca 2018 r. 

Materiały

Raport VNR - wersja polska
Polska​_VNR​_20180615.pdf 11.91MB
Raport VNR - wersja angielska
Poland​_VNR​_20180615.pdf 10.17MB
Raport z konsultacji społecznych raportu VNR
Raport​_z​_konsultacji​_ost.pdf 0.42MB
Odpowiedzi na uwagi zgłoszone pisemnie
Odpowiedzi​_pisma​_v1.xlsx 0.05MB
Odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez stronę internetową
ODPOWIEDZI​_formularz​_v1.xlsx 0.07MB

Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, w ramach której prezentujemy opis wybranych działań na rzecz realizacji Agendy 2030 i jej celów w Polsce przez rząd, samorządy oraz interesariuszy zrealizowanych do końca 2021 roku.

Materiały

Monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w Polsce - informacja wg stanu na koniec 2020 r.
Monitorowanie​_CZR​_w​_PL.pdf 3.26MB
Monitorowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce - informacja wg stanu na koniec 2021 r.
Monitorowanie​_realizacji​_Celów​_Zrównoważonego​_Rozwoju​_w​_Polsce​_2022.pdf 3.50MB

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF), które zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego. Pełne wykorzystanie forum politycznego wysokiego szczebla jako platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy krajamistanowić będzie cenne źródło inspiracji dla Polski w procesie osiągania SDGs na gruncie krajowym. 

Materiały

Strona Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 - dobrowolne i oparte na wytycznych określonych w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ – przeprowadzane są w ramach corocznych sesji  HLPF. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r.

Pierwszy przegląd wybranych krajów odbył się na posiedzeniu HLPF w 2016 r. Jako pierwsze swój raport z wdrażania SDGs zaprezentowały: Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Madagaskar, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Filipiny, Republika Koreańska, Samoa, Sierra Leone, Szwajcaria, Togo, Turcja, Uganda, Wenezuela.

Podczas przeglądu w 2017 r. raport z wdrażania Agendy 2030 przedstawiły 43 kraje, w tym 10 krajów z UE.

W lipcu 2018 r. odbył się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentowało również 45 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE. Polskiej delegacji przewodniczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Pani Jadwiga Emilewicz. Dokonania Polski współprezentowali przedstawiciele Grupy Azoty, start-upu SatAgro oraz Global Compact Network Poland. Minister Emilewicz zaprezentowała w wymiarze społecznym programy 500+, 75+ oraz Konstytucję dla nauki – prawo 2.0., w wymiarze gospodarczym program Start in Poland, Polską strefę ekonomiczną oraz Konstytucję dla biznesu, w wymiarze środowiskowym program Stop smog. Grupa Azoty przedstawiła informację o edukowaniu rolników nt. używania nawozów. Grupa realizuje także program Idea4Azoty, który wspiera powstawanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu środowiska, odpadów, biotechnologii itp. Jednym z beneficjentów programu jest start-up SatAgro, który stworzył aplikację monitorującą użycie nawozów i optymalizującą nawożenie. Global Compact Network Poland poinformował o współpracy z administracją w zakresie jakości powietrza, przeciwdziałania korupcji, gospodarki wodnej, zanieczyszczenia plastikiem, etyki i praw człowieka w biznesie. Tym samym, angażując w wydarzenie interesariuszy Agendy 2030 z sektora prywatnego i pozarządowego Polska dała przykład partnerskiego podejścia do wdrażania Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju i udowodniła, że Agenda 2030 jest ważna nie tylko dla przedstawicieli administracji.

Rola Głównego Urzędu Statystycznego w monitorowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

W procesie monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju ważne wsparcie stanowi statystyka publiczna. Za sprawozdawczość w zakresie wskaźników, zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym w Polsce odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

GUS, w styczniu 2019 r., udostępnił Krajową Platformę Raportującą SDGs, dostępną pod adresem: sdg.gov.pl

Platforma SDG służy do udostępniania danych na potrzeby monitorowania postępów osiąganych przez Polskę w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zawiera dwa zestawy wskaźników: globalnych z danymi dla Polski oraz krajowy zestaw wskaźników, monitorujących krajowe priorytety w zakresie SDGs. Dzięki prostej obsłudze Platformy SDG w łatwy sposób można znaleźć dane, jak i przedstawić statystyki na wykresie. Platforma jest dostępna również w wersji angielskiej i jest dostosowana do korzystania na urządzeniach mobilnych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.07.2023 13:06 Joanna Świątek
Pierwsza publikacja:
17.06.2019 12:11 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}