W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa edycja Gwarancji dla młodzieży na posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O możliwościach, jakie program Gwarancje dla Młodzieży (dalej GdM) otwiera przed młodymi ludźmi, dotychczasowej pracy oraz planach na nową edycję programu dyskutowali 26 marca 2021 r. zebrani na 10. posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. W spotkaniu wzięli udział minister Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej oraz dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

Zdjęcie pokazuje widok osób uczestniczących w zdalnym posiedzeniu Rady Dialogu

Tematyka rynku pracy i satysfakcjonującego zatrudnienia jest wskazywana przez młode osoby jako jedno z kluczowym wyzwań. Z tego względu program GdM jest ważnym elementem dyskusji nad oczekiwaniami i potrzebami osób młodych, tak by zaplanowane w jego ramach działania w jak najlepszy sposób wychodziły naprzeciw tym oczekiwaniom.

Gwarancje dla młodzieży to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat (lub gdy dany kraj tak zdecyduje, do 29 lat), w tym także tym, którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. grupa NEET):

  • dobrej jakości oferty zatrudnienia, 
  • dalszego kształcenia,
  •  przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. 

Koordynatorem Krajowym Gwarancji dla młodzieży w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Więcej informacji nt. Gwarancji dla młodzieży znajduje się na stronie gdm.praca.gov.pl.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

RDMP jest pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Została powołana
w ubiegłym roku. Obecnie trwają także konsultacje ze środowiskami młodzieżowymi nad zakresem opracowywanej przez Pełnomocnika „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”. Celem konsultacji jest zebranie opinii, pomysłów i propozycji rozwiązań, które posłużą do opracowania ww. dokumentu strategicznego, definiującego wieloletni plan działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Więcej informacji o X Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem

{"register":{"columns":[]}}