W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dyrektor: Wojciech Paluch

Zastępca dyrektora: Zbigniew Wojciechowski

tel.: 22 411 94 47

faks: 22 411 91 37

e-mail: SekretariatDMP@mr.gov.pl

 

Zadania departmentu

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za:

1) realizację zadań Ministra związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
2) realizację zadań związanych z udziałem w opracowywaniu programów i dokumentów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw;
3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad działalnością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz nadzoru nad realizacją zadań jej zleconych;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi;
5) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu krajowego, z wyłączeniem handlu prowadzonego w formie elektronicznej;
6) prowadzenie spraw z zakresu administrowania obrotem towarami i usługami, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
7) administrowanie środkami ograniczającymi obrót towarami i usługami, nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym;
8) prowadzenie spraw dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru tych przedstawicielstw oraz wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału;
9) prowadzenie spraw związanych z CEIDG w zakresie interpretowania przepisów i podejmowania prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania CEIDG oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG;
10) prowadzenie spraw w zakresie giełd towarowych określonych ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
11) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad biurami informacji gospodarczej;
12) prowadzeniem spraw wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Jeżeli masz pytanie prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa, skorzystaj z Centrum Pomocy na stronie https://www.biznes.gov.pl/.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.04.2019 14:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 5.0 21.05.2020 09:55 Agata Kubel-Grabau
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.0 25.02.2020 15:17 Agata Kubel-Grabau
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3.0 16.12.2019 08:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2.0 09.08.2019 10:04 Bartosz Wysocki
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1.1 21.06.2019 11:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1.0 15.04.2019 14:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP