W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 r. - komentarz do danych GUS

29.11.2019

Wg sygnalnej informacji GUS wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2018 r. w porównaniu z poprzedzającym rokiem wzrosła o 15,4%. Wartość brutto środków trwałych wzrosła o 3,9% (w cenach stałych).

Grafika przedstawia napis inwestycje; analizy MR na pomarańczowo-ciemnoróżowym tle oraz zdjęcie przykładowego wykresu

W 2018 roku wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła 302 675 mln zł, w tym wartość nakładów na budynki i budowle – 161 930 mln zł (53,5%); maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 100 241 mln zł (33,1%) oraz na środki transportu – 38 120 mln zł (12,6%).

Wzrost dynamiki nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w większości obszarów gospodarki. Najwyższy wzrost zanotowano w działalności związanej z kulturą, rozrywką i sztuką (dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 166,3), w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (dynamika 163,6) oraz w edukacji (dynamika 140,8).

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu na koniec 2018 r. w bieżących cenach ewidencyjnych wyniosła 4 029 717 mln zł, w tym wartość środków wg grup: budynki i budowle - 2 598 860 mln zł (64,5%); maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - 1 114 482 mln zł (27,6%); środki transportu – 296 457 mln zł (7,4%).

Udział jednostek sektora publicznego w środkach trwałych ogółem wzrósł z 40,0% do 40,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast udział sektora prywatnego spadł odpowiednio do 59,9%.

W porównaniu z rokiem poprzednim wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej (w cenach stałych) wzrosła o 3,9%, w tym: wartość budynków i budowli o 3,0%; wartość maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o 6,0%; wartość środków transportu o 7,5%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej na koniec 2018 roku były umorzone w 47,3%, tj. o 0,4% więcej niż w poprzednim roku. Najwyższy stopień zużycia wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 74,2%, informacja i komunikacja – 68,0%, przetwórstwo przemysłowe – 52,3%. Najniższe zużycie środków trwałych wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD 2007: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 30,1%, zakwaterowanie i gastronomia – 36,9%, obsługa rynku nieruchomości – 37,1%.