W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_1​_KRS-W20.rtf 0.35MB
format PDF
Zał​_nr​_1​_KRS-W20.pdf 0.26MB

KRS W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_21​_KRS-W21.rtf 0.32MB
format PDF
Zał​_nr​_21​_KRS-W21.pdf 0.21MB

KRS W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_2​_KRS-W22.rtf 0.38MB
format PDF
Zał​_nr​_2​_KRS-W22.pdf 0.22MB

KRS W_OPP
Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_23​_KRS-W-OPP.rtf 0.25MB
format PDF
Zał​_nr​_23​_KRS-W-OPP.pdf 0.20MB

KRS WA
Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_11​_KRS-WA.rtf 0.17MB
format PDF
Zał​_nr​_11​_KRS-WA.pdf 0.16MB

KRS WF
Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_12​_KRS-WF.rtf 0.38MB
format PDF
Zał​_nr​_12​_KRS-WF.pdf 0.18MB

KRS WH
Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_13​_KRS-WH.rtf 0.30MB
format PDF
Zał​_nr​_13​_KRS-WH.pdf 0.16MB

KRS WK
Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_14​_KRS-WK.rtf 0.19MB
format PDF
Zał​_nr​_14​_KRS-WK.pdf 0.21MB

KRS X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_10​_KRS-X2.rtf 0.34MB
format PDF
Zał​_nr​_10​_KRS-X2.pdf 0.20MB

KRS Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_3​_KRS-Z20.rtf 0.34MB
format PDF
Zał​_nr​_3​_KRS-Z20.pdf 0.22MB

KRS Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_22​_KRS-Z21.rtf 0.30MB
format PDF
Zał​_nr​_22​_KRS-Z21.pdf 0.21MB

KRS Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_4​_KRS-Z22.rtf 0.39MB
format PDF
Zał​_nr​_4​_KRS-Z22.pdf 0.22MB

KRS Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_5​_KRS-Z40.rtf 0.48MB
format PDF
Zał​_nr​_5​_KRS-Z40.pdf 0.22MB

KRS Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_6​_KRS-Z41.rtf 0.36MB
format PDF
Zał​_nr​_6​_KRS-Z41.pdf 0.21MB

KRS Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_7​_KRS-Z42.rtf 0.33MB
format PDF
Zał​_nr​_7​_KRS-Z42.pdf 0.20MB

KRS Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_8​_KRS-Z61.rtf 0.37MB
format PDF
Zał​_nr​_8​_KRS-Z61.pdf 0.22MB

KRS Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_9​_KRS-Z63.rtf 0.40MB
format PDF
Zał​_nr​_9​_KRS-Z63.pdf 0.22MB

KRS Z_OPP
Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_24​_KRS-Z-OPP.rtf 0.25MB
format PDF
Zał​_nr​_24​_KRS-Z-OPP.pdf 0.21MB

KRS ZA
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_15​_KRS-ZA.rtf 0.17MB
format PDF
Zał​_nr​_15​_KRS-ZA.pdf 0.18MB

KRS ZK
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_16​_KRS-ZK.rtf 0.20MB
format PDF
Zał​_nr​_16​_KRS-ZK.pdf 0.22MB

KRS ZP
Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_19​_KRS-ZP.rtf 0.26MB
format PDF
Zał​_nr​_19​_KRS-ZP.pdf 0.17MB

KRS ZR
Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_20​_KRS-ZR.rtf 0.17MB
format PDF
Zał​_nr​_20​_KRS-ZR.pdf 0.18MB

KRS ZS
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_17​_KRS-ZS.rtf 0.22MB
format PDF
Zał​_nr​_17​_KRS-ZS.pdf 0.19MB

KRS ZY
Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
Zał​_nr​_18​_KRS-ZY.rtf 0.08MB
format PDF
Zał​_nr​_18​_KRS-ZY.pdf 0.13MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.07.2022 12:41 Marek Kołodziejczyk
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:06 Kamila Jarosławska
{"register":{"columns":[]}}