W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Materiały

format RTF
krs​_form​_d1.rtf 0.28MB
format PDF
krs​_form​_d1.pdf 0.19MB

KRS D2
Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Materiały

format RTF
krs​_form​_d2.rtf 0.33MB
format PDF
krs​_form​_d2.pdf 0.20MB

KRS D3
Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

Materiały

format RTF
krs​_form​_d3.rtf 0.22MB
format PDF
krs​_form​_d3.pdf 0.18MB

KRS W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Materiały

format rtf
KRS-W1.rtf 0.82MB
format pdf
KRS-W1.pdf 0.23MB

KRS W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

Materiały

format rtf
KRS-W2.rtf 0.39MB
format pdf
KRS-W2.pdf 0.30MB

KRS W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Materiały

format rtf
KRS-W3.rtf 0.83MB
format pdf
KRS-W3.pdf 0.31MB

KRS W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

Materiały

format rtf
KRS-W4.rtf 0.94MB
format pdf
KRS-W4.pdf 0.32MB

KRS W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

 

Materiały

format rtf
KRS-W5.rtf 0.77MB
format pdf
KRS-W5.pdf 0.30MB

KRS W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Materiały

format rtf
KRS-W6.rtf 0.80MB
format pdf
KRS-W6.pdf 0.29MB

KRS W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

KRS-W7
KRS-W7.rtf 0.88MB
KRS-W7
KRS-W7.pdf 0.31MB

KRS W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

Materiały

KRS-W8
KRS-W8.rtf 0.39MB
KRS-W8
KRS-W8.pdf 0.29MB

KRS W9
Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą

Materiały

format RTF
krs​_form​_w09.rtf 0.36MB
format PDF
krs​_form​_w09.pdf 0.36MB

KRS W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Materiały

format rtf
KRS-W10.rtf 0.83MB
format pdf
KRS-W10.pdf 0.31MB

KRS W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Materiały

format rtf
KRS-W12.rtf 0.78MB
format pdf
KRS-W12.pdf 0.30MB

KRS W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Materiały

format rtf
KRS-W13.rtf 0.95MB
format pdf
KRS-W13.pdf 0.32MB

KRS W14
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

Materiały

format rtf
KRS-W14.rtf 0.81MB
format pdf
KRS-W14.pdf 0.30MB

KRS W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Materiały

KRS-W20
KRS-W20.rtf 0.79MB
KRS-W20
KRS-W20.pdf 0.30MB

KRS W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)

Materiały

KRS-W21
KRS-W21.rtf 0.75MB
KRS-W21
KRS-W21.pdf 0.29MB

KRS W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs​_form​_w22.rtf 0.42MB
format PDF
krs​_form​_w22.pdf 0.38MB

KRS W_OPP
Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_w​_opp.rtf 0.33MB
format PDF
krs​_form​_w​_opp.pdf 0.19MB

KRS WA
Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs​_form​_wa.rtf 0.20MB
format PDF
krs​_form​_wa.pdf 0.18MB

KRS WB
Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wb.rtf 0.24MB
format PDF
krs​_form​_wb.pdf 0.12MB

KRS WC
Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wc.rtf 0.23MB
format PDF
krs​_form​_wc.pdf 0.12MB

KRS WD
Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wd.rtf 0.21MB
format PDF
krs​_form​_wd.pdf 0.12MB

KRS WE
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_we.rtf 0.28MB
format PDF
krs​_form​_we.pdf 0.23MB

KRS WF
Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs​_form​_wf.rtf 0.35MB
format PDF
krs​_form​_wf.pdf 0.25MB

KRS WG
Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wg.rtf 0.11MB
format PDF
krs​_form​_wg.pdf 0.11MB

KRS WH
Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs-wh.rtf 2.53MB
format PDF
krs-wh.pdf 0.42MB

KRS WI
Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wi.rtf 0.31MB
format PDF
krs​_form​_wi.pdf 0.16MB

KRS WJ
Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wj.rtf 0.11MB
format PDF
krs​_form​_wj.pdf 0.10MB

KRS WK1
Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wk1.rtf 0.19MB
format PDF
krs​_form​_wk1.pdf 0.11MB

KRS WK
Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs-wk.rtf 2.47MB
format PDF
krs-wk.pdf 0.30MB

KRS WL
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Materiały

format rtf
KRS-WL.rtf 0.73MB
format pdf
KRS-WL.pdf 0.24MB

KRS WM
Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wm.rtf 0.25MB
format PDF
krs​_form​_wm.pdf 0.28MB

KRS WO
Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wo.rtf 0.16MB
format PDF
krs​_form​_wo.pdf 0.11MB

KRS WU
Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_wu.rtf 0.48MB
format PDF
krs​_form​_wu.pdf 0.15MB

KRS X1
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Materiały

format RTF
krs​_form​_x1.rtf 0.21MB
format PDF
krs​_form​_x1.pdf 0.23MB

KRS X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Materiały

format RTF
krs​_form​_x2.rtf 0.36MB
format PDF
krs​_form​_x2.pdf 0.20MB

KRS Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska

Materiały

format rtf
KRS-Z1.rtf 0.79MB
format pdf
KRS-Z1.pdf 0.30MB

KRS Z2
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna

Materiały

format rtf
KRS-Z2.rtf 0.81MB
format pdf
KRS-Z2.pdf 0.30MB

KRS Z3
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

Materiały

format rtf
KRS-Z3.rtf 0.90MB
format pdf
KRS-Z3.pdf 0.33MB

KRS Z5
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

Materiały

format rtf
KRS-Z5.rtf 0.79MB
format pdf
KRS-Z5.pdf 0.30MB

KRS Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Materiały

format rtf
KRS-Z6.rtf 1.90MB
format pdf
KRS-Z6.pdf 0.31MB

KRS Z7
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym

Materiały

KRS-Z7
KRS-Z7.rtf 0.99MB
KRS-Z7
KRS-Z7.pdf 0.33MB

KRS Z8
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

Materiały

KRS-Z8
KRS-Z8.rtf 0.84MB
KRS-Z8
KRS-Z8.pdf 0.31MB

KRS Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Materiały

format rtf
KRS-Z10.rtf 0.80MB
format pdf
KRS-Z10.pdf

KRS Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Materiały

format rtf
KRS-Z12.rtf 0.80MB
format pdf
KRS-Z12.pdf 0.30MB

KRS Z13
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Materiały

format rtf
KRS-Z13.rtf 0.90MB
format pdf
KRS-Z13.pdf 0.33MB

KRS Z14
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

Materiały

format rtf
KRS-Z14.rtf 0.83MB
format pdf
KRS-Z14.pdf 0.31MB

KRS Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Materiały

KRS-Z20
KRS-Z20.rtf 0.77MB
KRS-Z20
KRS-Z20.pdf 0.30MB

KRS Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)

Materiały

KRS-Z21
KRS-Z21.rtf 0.72MB
KRS-Z21
KRS-Z21.pdf 0.29MB

KRS Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Materiały

format RTF
krs​_form​_z22.rtf 0.44MB
format PDF
krs​_form​_z22.pdf 0.38MB

KRS Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

Materiały

format RTF
krs​_form​_z40.rtf 0.57MB
format PDF
krs​_form​_z40.pdf 0.08MB

KRS Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

Materiały

format RTF
krs​_form​_z41.rtf 0.33MB
format PDF
krs​_form​_z41.pdf 0.20MB

KRS Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana

Materiały

format RTF
krs​_form​_z42.rtf 0.35MB
format PDF
krs​_form​_z42.pdf 0.20MB

KRS Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie

Materiały

format rtf
KRS-Z61.rtf 1.85MB
format pdf
KRS-Z61.pdf 0.30MB

KRS Z62
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Materiały

format RTF
krs​_form​_z62.rtf 0.30MB
format PDF
krs​_form​_z62.pdf 0.07MB

KRS Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_z63.rtf 0.48MB
format PDF
krs​_form​_z63.pdf 0.21MB

KRS Z67
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe

Materiały

format RTF
krs​_form​_z67.rtf 0.39MB
format PDF
krs​_form​_z67.pdf 0.20MB

KRS Z68
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze

Materiały

format RTF
krs​_form​_z68.rtf 0.38MB
format PDF
krs​_form​_z68.pdf 0.24MB

KRS Z_OPP
Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_z​_opp.rtf 0.28MB
format PDF
krs​_form​_z​_opp.pdf 0.21MB

KRS ZA
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_za.rtf 0.16MB
format PDF
krs​_form​_za.pdf 0.11MB

KRS ZB
Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zb.rtf 0.19MB
format PDF
krs​_form​_zb.pdf 0.12MB

KRS ZC
Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zc.rtf 0.24MB
format PDF
krs​_form​_zc.pdf 0.12MB

KRS ZD
Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zd.rtf 0.23MB
format PDF
krs​_form​_zd.pdf 0.12MB

KRS ZE
Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_ze.rtf 0.22MB
format PDF
krs​_form​_ze.pdf 0.21MB

KRS ZF
Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zf.rtf 0.16MB
format PDF
krs​_form​_zf.pdf 0.11MB

KRS ZH
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs-zh.rtf 2.13MB
format PDF
krs-zh.pdf 0.15MB

KRS ZI
Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zi.rtf 0.26MB
format PDF
krs​_form​_zi.pdf 0.15MB

KRS ZJ
Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zj.rtf 0.19MB
format PDF
krs​_form​_zj.pdf 0.11MB

KRS ZK1
Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zk1.rtf 0.20MB
format PDF
krs​_form​_zk1.pdf 0.12MB

KRS ZK
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_zk.rtf 0.23MB
format PDF
krs​_form​_zk.pdf 0.15MB

KRS ZL
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Materiały

format RTF
KRS-ZL.rtf 0.63MB
format PDF
KRS-ZL.pdf 0.25MB

KRS ZM
Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zm.rtf 0.33MB
format PDF
krs​_form​_zm.pdf 0.33MB

KRS ZP
Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_zp.rtf 0.29MB
format PDF
krs​_form​_zp.pdf 0.11MB

KRS ZR
Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_zr.rtf 0.22MB
format PDF
krs​_form​_zr.pdf 0.06MB

KRS ZS
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_zs.rtf 0.25MB
format PDF
krs​_form​_zs.pdf 0.15MB

KRS ZU
Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Materiały

format RTF
krs​_form​_zu.rtf 0.24MB
format PDF
krs​_form​_zu.pdf 0.12MB

KRS ZY
Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Materiały

format RTF
krs​_form​_zy.rtf 0.10MB
format PDF
krs​_form​_zy.pdf 0.14MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.06.2020 10:09 Adam Gorzkowski
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:06 Kamila Jarosławska