e-Dowód - dowód z warstwą elektroniczną

3 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła koncepcję dokończenia projektu pl.ID o nazwie „e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów”. W myśl zaakceptowanego zakresu nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela w świecie wirtualnym.

Szczegółowy opis projektu

Elektroniczny dowód osobisty umożliwi obywatelowi uwierzytelnianie się w e-usługach administracji publicznej, będzie posiadał „podpis osobisty”, z pomocą którego będzie możliwość podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. e-Dowód zostanie wyposażony także w aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) dzięki czemu możliwe będzie przekraczanie granic przez automatyczne bramki lotniskowe na terenie Unii Europejskiej.

Status

Projekt jest w fazie realizacji. Planowana data zakończenia inwestycji – 1 kwartał 2019 r., zakończenie procesu wymiany dowodów osobistych na e-Dowody 4 kwartał 2028 r.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Centralny Ośrodek Informatyki,
 • PWPW SA.

Cele projektu

Strategicznym celem projektu jest wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dowodu tożsamości
z funkcją uwierzytelniania. Wydawanie obywatelom nowego dokumentu tożsamości rozpocznie się
w marcu 2019 roku.

Głównymi celami projektu e-Dowód są:

 • identyfikacja i uwierzytelnianie obywatela – dzięki umieszczonemu w warstwie elektronicznej certyfikatowi obywatel w sposób niezaprzeczalny będzie mógł zostać w świecie wirtualnym zidentyfikowany oraz uwierzytelniony na poziomie wysokim,
 • Umożliwienie złożenia „Podpisu Osobistego” - możliwość złożenia podpisu elektronicznego zgodnego z rozporządzeniem eIDAS dla zaawansowanego podpisu elektronicznego,
 • Potwierdzenie obecności – umożliwienie potwierdzania obecności obywatela w placówkach służby zdrowia,
 • Umożliwienie przekraczania granic (dokument podróży zgodny z ICAO),
 • Umożliwienie przekazania danych osobowych obywatela z warstwy elektronicznej (urzędy, przedsiębiorstwa, osoby),

Oczekiwane rezultaty

 • Umożliwienie przy użyciu e-Dowodu logowania się do portali internetowych administracji publicznej,
 • Potwierdzenie wykonania świadczenia medycznego wykonanego w placówkach zdrowia,
 • Wyrażenie woli obywatela poprzez elektroniczne podpisanie dokumentu (oświadczenia woli), w tym także możliwość realizacji tego w trybie offline,
 • Przekraczanie granic z użyciem e-Dowodu jako dokumentu podróżny poprzez automatyczne bramki lotniskowe na terenie Unii Europejskiej,
 • Możliwość elektronicznego przekazania danych osobowych zawartych w e-Dowodzie na potrzeby procesów biznesowych realizowanych w świecie komercyjnym.

Wskaźniki produktu:

 1. Rozpoczęcie wydawania dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną - 1

Sposób finansowania

Budżet państwa.

Budżet

Wartość projektu (inwestycji): 27 213 tys. zł, w tym:

 • 5 525 000 PLN z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji,
 • 21 688 000 PLN z budżetu MSWiA.

Harmonogram

 

Lp.

Nazwa zadania

Planowana data realizacji

1

Przyjęcie przez RM założeń koncepcji realizacji projektu

III kwartał 2017

2

Opracowanie Analizy biznesowej oraz projektu technicznego rozwiązania

IV kwartał 2017

3

Dostosowanie systemów informatycznych, budowa interfejsów

III kwartał 2018

4

Realizacja zmian legislacyjnych

I kwartał 2019

5

Modernizacja linii produkcyjnej dowodów osobistych

IV kwartał 2018

6

Certyfikacja do Common Criteria e-Dowodu (EAL4+)

IV kwartał 2018

7

Rozpoczęcie produkcji blankietów e-Dowodów

I kwartał 2019

8

Testy integracyjne rozwiązania

IV kwartał 2018

9

Szkolenia, komunikacja oraz promocja

I kwartał 2019

10

Rozpoczęcie wydawania obywatelom e-Dowodu

I kwartał 2019

11

Notyfikacja Systemu Identyfikacji Elektronicznej w UE

IV kwartał 2019

12

Koniec procesu wymiany dowodów osobistych na e-Dowody

IV kwartał 2028

 

   

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Kontakt

Departament Rozwoju Systemów
Ministerstwo Cyfryzacji 
Tel. +48222455412
e-mail: eDowod@mc.gov.pl 
 

e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.odt Pobierz plik: odt e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.odt

Rozmiar : 0.19MB

e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.pdf Pobierz plik: pdf e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.pdf

Rozmiar : 0.67MB

zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.odt Pobierz plik: odt zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.odt

Rozmiar : 0.02MB

zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.pdf Pobierz plik: pdf zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.pdf

Rozmiar : 0.68MB

zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.odt Pobierz plik: odt zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.odt

Rozmiar : 0.15MB

zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.pdf Pobierz plik: pdf zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.pdf

Rozmiar : 1.13MB

zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.odt Pobierz plik: odt zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.odt

Rozmiar : 0.04MB

zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.pdf Pobierz plik: pdf zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.pdf

Rozmiar : 0.82MB

20170208_e-id_zestawienie_uwag_do_koncepcji_v1.0.ods Pobierz plik: ods 20170208_e-id_zestawienie_uwag_do_koncepcji_v1.0.ods

Rozmiar : 0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.01.2018 15:12
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 19.01.2018 15:12
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk