KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do dłu-gotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów.

Projekt przewidziany na lata 2017-2019

Status projektu:

  • Przygotowywany

Zaangażowani


Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt a dokumenty strategiczne

  • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. 
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wersji zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.

Cel projektu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:42
Informację udostępnił: