W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"GOV_PAGES","hideDetails":true,"shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Pozycja","display":"Pozycja","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Pozycja","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Tytuł aktu","display":"Tytuł aktu","type":"SEARCH","width":45,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"name","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Rok","display":"Rok","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Rok","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["2024","2023","2022","2021","2020","2019","2018","2017","2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Data ogłoszenia","display":"Data ogłoszenia","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data ogłoszenia","showInContent":true,"required":false,"instruction":"Format daty to: DD.MM.RRRR"}},{"name":"Data wydania","display":"Data wydania","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wydania","showInContent":true,"required":false,"instruction":"Format daty to: DD.MM.RRRR"}},{"name":"Data wejścia w życie","display":"Data wejścia w życie","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wejścia w życie","showInContent":true,"required":false,"instruction":"Format daty to: DD.MM.RRRR"}},{"name":"Typ","display":"Typ","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Typ","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Uchwała","Zarządzenie","Obwieszczenie","Rozporządzenie","Ogłoszenie","Komunikat","Decyzja","Informacja"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Organ wydający","display":"Organ wydający","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ wydający","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister Cyfryzacji","Minister Administracji i Cyfryzacji"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Skorowidz","display":"Skorowidz","type":"SEARCH","width":20,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Skorowidz","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Administracja publiczna","Audyt","Bezpieczeństwo narodowe","Budżet","Centrum Cyfrowej Administracji","Centrum Projektów Polska Cyfrowa","Dotacje","Dysponenci środków budżetowych","Działy administracji rządowej","Informatyzacja","Instrukcja kancelaryjna","Jednolity rzeczowy wykaz akt","jednostki podległe lub nadzorowane","Komisja","Komitet Audytu","Komitet Sterujący","Konkurs","Kontrola","Metodyka projektowa","Obronność","Obwieszczenie","organizacja spotkań","Pełnomocnicy MAC","Plany operacyjne","Polityka rachunkowości","Procedura legislacyjna","Rachunkowość","Regulamin organizacyjny","Skargi i Wnioski","Stały dyżur","Statuty","System HNS","System kierowania","Szkolenia","Współpraca z organizacjami pozarządowymi","Wyznania religijne","Zakresy czynności Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu","Zarządzanie kryzysowe","Zarządzanie projektami","Zarządzanie ryzykiem","Zespół","Plan emisji znaczków","Sprostowanie błędu","Urząd Komunikacji Elektronicznej","Mniejszości narodowe i etniczne","jednostki samorządu terytorialnego","Wybór partnera","Centrum Projektów Informatycznych","Punkt kontaktowy","Ocena Skutków Regulacji","Łączność","Konsultacje społeczne","Władza Wdrażająca Programy Europejskie","Lobbing","ePUAP2"],"multiple":true},"showInContent":false,"required":false,"instruction":"Wybierz z listy"}},{"name":"Akt prawny","display":"Akt prawny","type":"SOURCE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"linkName":"Podgląd","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false},{"name":"Akty powiązane","display":"Akty powiązane","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Akty powiązane","showInContent":true,"required":false}}],"childPages":{"pageType":"ARTICLE","parentPage":{"type":"ATTACHMENT","page":{"pageId":20423896},"urlParams":[],"pageId":20423896},"nested":true},"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"DESC","property":"Rok"},{"direction":"DESC","property":"Pozycja"}]}}
20423896
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"

Dziennik Urzędowy jest dostępny nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Autentyczność i integralność dziennika urzędowego gwarantowana jest przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministra lub osoby upoważnionej przez Ministra.

 

{"register":{"columns":[]}}