Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT)

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT) została utworzona z myślą o wskazaniu działań koniecznych dla stworzenia warunków rozwoju technologii IoT, tak aby mogły one mieć realny wpływ na wzrost gospodarczy Polski.

Celem pierwszego etapu prac Grupy było przygotowanie raportu diagnozującego aktualną kondycję branży w Polsce, wskazującego obszary, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla biznesu i dla Państwa, jednocześnie w znaczący sposób przyczyniając się do poprawy jakości życia.

Grupa zainaugurowała działalność 24 sierpnia 2018 r. z udziałem Ministra Karola Okońskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministra Marcina Ociepy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Raport „IoT w polskiej gospodarce”, stanowiący uwieńczenie pierwszego etapu prac miał oficjalną premierę na konferencji, która odbyła się 2 lipca 2019 r. w Warszawie.

Grupa pracowała pod przewodnictwem Leszka Maśniaka, wiceprzewodniczącego Rady Architektury IT oraz dr Macieja Kaweckiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Prace toczyły się w 10 podgrupach tematycznych:
1. Bezpieczeństwa i Certyfikacji;
2. Finansów i Ubezpieczeń;
3. Inteligentnych Miast i Budynków;
4. Ochrony Zdrowia;
5. Ogólnych;
6. Opomiarowania;
7. Przemysłu;
8. Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
9. Telekomunikacji;
10. Transportu, Logistyki i Pojazdów Autonomicznych.

W II etapie prac Grupa zajmie się szczegółową analizą przyjętych w I etapie rekomendacji i opracowaniem skutecznej ścieżki realizacji wybranych postulatów.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w pracach grupy na zasadach pro publico bono prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: sekretariat.DZD@mc.gov.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć krótki opis doświadczenia zawodowego, nazwę reprezentowanej instytucji oraz wskazanie rekomendacji, zawartej w Raporcie, który należałoby w ramach dalszych prac grupy uznać za priorytetowy wraz z krótkim uzasadnieniem.

Uwaga! Członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

pdf Raport "Internet Rzeczy - Polska Przyszłości"

5.36MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 10:20
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 09.07.2019 10:20
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk