W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT)

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT) została utworzona z myślą o wskazaniu działań koniecznych dla stworzenia warunków rozwoju technologii IoT, tak aby mogły one mieć realny wpływ na wzrost gospodarczy Polski.

Celem pierwszego etapu prac Grupy było przygotowanie raportu diagnozującego aktualną kondycję branży w Polsce, wskazującego obszary, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla biznesu i dla Państwa, jednocześnie w znaczący sposób przyczyniając się do poprawy jakości życia.

Grupa zainaugurowała działalność 24 sierpnia 2018 r. z udziałem Ministra Karola Okońskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministra Marcina Ociepy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Raport „IoT w polskiej gospodarce”, stanowiący uwieńczenie pierwszego etapu prac miał oficjalną premierę na konferencji, która odbyła się 2 lipca 2019 r. w Warszawie.

Grupa pracowała pod przewodnictwem Leszka Maśniaka, wiceprzewodniczącego Rady Architektury IT oraz dr Macieja Kaweckiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi (DZD) w Ministerstwie Cyfryzacji.

Prace toczyły się w 10 podgrupach tematycznych:
1. Bezpieczeństwa i Certyfikacji;
2. Finansów i Ubezpieczeń;
3. Inteligentnych Miast i Budynków;
4. Ochrony Zdrowia;
5. Ogólnych;
6. Opomiarowania;
7. Przemysłu;
8. Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
9. Telekomunikacji;
10. Transportu, Logistyki i Pojazdów Autonomicznych.

W II etapie prac – zainaugurowanym 23 lipca 2019 r. przez Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji – Grupa ds IoT zajmie się szczegółową analizą przyjętych w I etapie rekomendacji i opracowaniem skutecznej ścieżki realizacji wybranych postulatów.

Pracom Grupy przewodniczy Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora DZD ds. Nowych Technologii w Ministerstwie Cyfryzacji.

Prace toczyć się będą w trzech podgrupach tematycznych:

1. Legislacja

2. Standaryzacja

3. Projekty i Finansowanie

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w pracach grupy na zasadach pro publico bono prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: sekretariat.DZD@mc.gov.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć: wybór podgrupy, krótki opis doświadczenia zawodowego, nazwę reprezentowanej instytucji oraz wskazanie rekomendacji, zawartej w Raporcie, który należałoby w ramach dalszych prac grupy uznać za priorytetowy wraz z krótkim uzasadnieniem.

Uwaga! Członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

 

Materiały

Raport "Internet Rzeczy - Polska Przyszłości"
Raport​_Internet​_Rzeczy​_Polska​_Przyszłości.pdf 5.36MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
31.07.2019 16:13 Monika Kreczmańska
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 16:13 Monika Kreczmańska