W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa Robocza ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain

Grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain jest platformą dyskusji na temat cyfryzacji różnych sektorów gospodarki i administracji z wykorzystaniem technologii blockchain.

Połączone ze sobą łańcuchy symbolizujące technologię blockchain.

Działając otwartej w formule grupa robocza gromadzi szeroką reprezentację rynku: firmy blockchainowe, dostawców technologii, kancelarie specjalizujące się w prawie nowych technologii, banki,  izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, firmy sektora finansowego, kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego, przedstawiciele sektora badań i rozwoju, wyższych uczelni.

Do udziału w spotkaniach grupy roboczej zaproszono również przedstawicieli ministerstw i instytucji, które mogą lub powinny być zainteresowane projektami blockchain lub są właściwe w sprawach regulacji lub legislacji, mających wpływ na rozwój zastosowań technologii blockchain Polsce.

Cele działań Grupy Roboczej i strumienia rejestry rozporoszone:

 • Zapewnienie warunków dla rozwoju zastosowań blockchain w różnych sektorach gospodarki oraz w sektorze publicznym;.
 • Zapewnienie rozwoju projektów wykorzystujących blockchain w Polsce.
 • Przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie zastosowania technologii rejestrów rozproszonych/blockchain oraz programowania wdrożeń w tej dziedzinie.

Prace Grupy są organizowane w zespołach i podzespołach tematycznych:

 • Zespół ds. sektora finansów i rynków kapitałowych
  • Podzespół ds. instrumentów finansowych
  • Podzespół ds. instrumentów płatniczych
  • Podzespół ds. RODO, eID, AML
 • Zespół ds. rynku nieruchomości
 • Zespół ds. systemu ochrony zdrowia
 • Zespół ds. sektora energetycznego
 • Zespół ds. sektora ubezpieczeniowego
 • Zespół ds. obszarów badawczych i edukacji

Katalog zespołów jest otwarty, tzn. w miarę potrzeb mogą być tworzone dodatkowe zespoły. Jedną z  okazji do współpracy dla zespołu ds. sektora finansów i rynków kapitałowych jest porozumienie Ministra Cyfryzacji z Giełdą Papierów Wartościowych

Zespoły co do zasady same określają swoje programy działania oraz produkty prac. Produkty prac grupy (dokumenty) będą sukcesywnie udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji, w miarę ich powstawania.

Grupa kontynuuje działania grup roboczych strumienia blockchain/DLT i waluty cyfrowe . W obecnej formie zainaugurowała działalność 9 stycznia 2019.

Grupa Robocza ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain powstała w ramach strumienia Rejestry Rozproszone utworzonego decyzją nr 7 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z dnia 10 października 2018 roku, zmieniającą decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „od papierowej do cyfrowej Polski”. Decyzja ta powołuje na lidera tego strumienia Piotra Rutkowskiego, doradcę ds.polityki DLT/blockchain, który pracuje też w NASK w Biurze Strategicznego Rozwoju. Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi on i organizuje działania Grupy.

Grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain - podsumowanie 2019

Kontakt: dlt@mc.gov.pl

Materiały

Lista uczestników grupy roboczej spoza sektora publicznego z zaznaczeniem deklaracji prac w zespołach (stan na 31 maja 2019)
lista​_uczestników​_grupy​_roboczej​_ds​_Rejestrów​_Rozproszonych​_i​_Blockchai.pdf 0.14MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.03.2020 10:41 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
31.05.2019 15:30 Kinga Graczyk